Sångarna

Sångarna/Strängmusiken har alltid varit en viktig tillgång i kårens verksamhet. De har blivit alltmer kända och uppskattade för sin fina sång både i våra bygder och inom vida kretsar i Frälsningsarmén.

Tyvärr har Sångarna beslutat att lägga ner tills vidare. Vi hoppas att de kommer tillbaka en dag!

Sångarna medverkade ofta i kårens gudstjänster och möten. När det hölls andakter på servicehus, äldreboenden var det naturligt att hela eller delar av sånggruppen deltog. De var också välsedda gäster vid samlingar i bönhus och bygdegårdar i byarna i vår bygd.

När Frälsningsarmén anordnat samlingar för kårer i norr har sångarna inbjudits att medverka vilket uppskattas av kamrater och vänner från kårerna runt om.

2017 hade sånggruppen 16 medlemmar. Björn-Erik Sandberg var ledare.