Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Musikkåren

Musikkåren är välkänd i bygden bl a genom medverkan i olika gudstjänster och andra arrangemang. Inom Frälsningsarmén i Sverige är också Skelleftehamns Musikkår välkänd för sin engagerade verksamhet.

Kontakt
Musikledare: Anders Stenlund Tfn: 070 646 78 68
Manager:  Bo-Lennart Sandberg Tfn: 070-348 22 78

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2020 har musikkåren tio musikanter som 
spelar med följande stämmor:
Solo Kornett Bb, 1.a Kornett
1.a Horn Eb, 2.a Horn Eb
1.a Trombone, Baryton, Eufonium
Bastuba Eb, Trummor 

2020 inleddes ett samarbete med Morö Backe Brass (Sv.kyrkan). Målet är att kunna fortsätta spela 'själavinnande musik' med god kvalitet och fulla stämmor.

Historik

Frälsningsarméns kår i Skelleftehamn öppnades 14 dec 1940. De första åren började många pojkar och flickor delta i Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet. För flickor var det naturligt att anordna sånggrupper och att lära dem spela gitarr. De två kvinnliga officerarna sökte efter någon lämplig aktivitet för de många pojkar som var med. Vid många av Frälsningsarméns kårer fanns hornmusikkårer, till allra största delen med män och pojkar. Men hur skulle något sådant kunna ordnas?

Kapten Britta gick då upp till direktören på Rönnskärsverken och bad om ett bidrag till en uppsättning instrument. Han ställde sig positiv till hennes önskemål och de tio första blåsinstrumenten inköptes. En instruktör behövdes också. I Malmberget fanns en ung musikant, Sven Johansson, som inte kunde arbeta då han drabbats av svår reumatism. Han lovade att hjälpa till 1 år och den 1 advent 1942 kunde de unga pojkarna spela i en gudstjänst för första gången under Sven Johanssons ledning.
(Sven stannade sedan kvar i Skelleftehamns kår hela sitt liv - † 1992.)
                        Sven_Johansson 
                      Sven Johansson 1972

 Musikkåren 1942

Musikkåren växte både i antal och i spelkvalitet. Musikkåren reste runt till andra platser och höll musikgudstjänster. De deltog också i musiktävlingar för Frälsningsarméns ungdomsmusikkårer och redan 1944 vann de första pris.

Under 1975 – omkr. 1985 hade musikkåren ca 35 musikanter under Sture Jonssons ledning. Under denna tid var musikkåren mycket aktiv och medverkade i många olika arrangemang både inom och utom Frälsningsarmén. Bland annat inbjöds man att spela vid två av Frälsningsarméns årskongresser i Stockholm 1978 och 1981. Resor gjordes till både Finland och Norge förutom till många platser i Sverige.

Genom åren har ett gediget ungdomsarbete bedrivits där ett stort antal musikanter fått sin grundläggande utbildning i spelandets konst av bl a Steffan Jonsson. Några av dessa har blivit framgångsrika och kända musiker t ex trombonisten Olle Holmqvist, trumpetaren Kent Jonsson (Operan) och nu senast jazztrombonisten Andreas Holmlund.

Publicerat: 2020-09-09Skriv utKommentera (
)