Varför samtal?

Att tillsammans med någon sätta ord på det som tynger fungerar läkande och kan vara en hjälp att komma vidare i livet.

När livet trasslat till sig
När du är nedstämd eller orolig
När stressen hotar att ta över ditt liv
När dina relationer är jobbiga
När du sörjer
Vid sjukdom eller omställningar i livet
När du blivit utsatt för övergrepp

På Eken finns terapeuter med
mångårig 
erfarenhet av att
hjälpa genom samtal.

Alla på Samtalscentret Eken är utbildade terapeuter/själavårdare och har självklart tystnadsplikt.