Eken samtalscenter - en del av Frälsningsarméns vårdkedja

I Frälsningsarméns vårdkedja är flera verksamheter länkade till varandra för att ingen person i utsatthet ska hamna mellan stolarna i processen mot ett helare liv. Förutom stödboenden ingår nu även samtalcentret Eken som eftervård och ytterligare stöd för den som snart står på egna ben i samhället.

Frälsningsarméns samtalscenter Eken är belägen vid Zinkensdamm i Stockholm. Dit välkomnas i första hand den som inte har möjlighet att bekosta stödsamtal helt på egen hand och beroende på betalningsförmåga finns olika priser. Där erbjuds enskilda stödsamtal och krissamtal, korttidsterapi, sorgebearbetning och samtal om livsfrågor/själavård. Utgångspunkten är den kristna grundsynen om att människan består av ande, kropp och själ och varje individ möts där den för tillfället befinner sig. Människor i alla åldrar hör av sig.

— Men just nu är det många i 20-35-årsåldern och den psykiska ohälsan har ju ökat mycket på sistone. Många är stressade för att de blivit arbetslösa eller genomgår livskriser, säger Mattias Nordenberg, samordnare på Eken.

”Vi släpper inte bara klienten”

Sedan årsskiftet är Eken en del av Frälsningsarméns sammanlänkade vårdkedja som även består av ett antal boenden. Till Midsommarkransens akut- och stödboende kommer den som lever i hemlöshet och ofta missbruk. Nästa steg kan vara en plats på utslussningsboendet Halvvägshuset i Hjorthagen. Där har klienterna varsin lägenhet och sköter städning, tvätt och inköp själva men har personal tillgänglig dygnet runt. Där är även Mattias Nordenberg vårdplanerare. Under tiden på hemmen erbjuds klienterna samtal och när det är dags att flytta därifrån till ett liv på egen hand välkomnas de nu till fem kostnadsfria eftervårdssamtal på Eken.

— På så vis släpper vi inte bara klienten för efter tiden på något av våra boenden väntar nya frågeställningar och problem. Via samtalen ges träning och struktur och vi jobbar långsiktigt, säger Mattias Nordenberg som också är projektledare för Ekens implementering i vårdkedjan.

Per-Johan Fernström

Ett stort steg att bo själv

Per-Johan Fernström är verksamhetschef för Frälsningsarméns vårdkedja i Stockholm.

— Jag tycker det är bra att komma bort från institutionaliseringen av de boende, att de får komma till en annan och mer neutral plats. Målet är att bibehålla nykterhet och Eken ger också en möjlighet till fortsatt kontakt med Frälsningsarmén och att kanske bli en del av kårgemenskapen, säger han.

— Behovet av öppen vård finns och jag tycker det är viktigt med ett kristet alternativ för det finns inte så många sådana, fortsätter han.

I dagsläget är sex volontärer med stor erfarenhet av terapi och själavård knutna till centret. Numera inkluderas även kuratorn Tomas Beckman som annars möter klienter på Halvvägshuset.

— Att hålla tråden efter utflytt kan vara avgörande, det är ett stort steg att bo själv. För de personer jag träffat på Halvvägshuset möjliggör uppföljningssamtal att hålla deras plan levande och att utvärdera framgångar, säger han.

Värdefullt med en sammanhållen vårdkedja

Det hela är till en början ett tvåårigt projekt som därefter kommer att utvärderas innan man avgör hur man ska gå vidare. Frälsningsarmén har tidigare haft några olika eftervårdsprojekt i Stockholm men än har man inte hittat det mest ultimata arbetssättet. Både Per-Johan Fernström och Mattias Nordenberg hoppas i framtiden se en blandning av olika samtalsformer och en mix av volontärer och anställd personal på Eken.

— Det här känns väldigt spännande och jag ser en stor potential i detta. Jag tror att det går att utveckla en hel del, bland annat med utökad handledning och gruppsamtal, säger Mattias Nordenberg.

— Det är inte så många som kan erbjuda en så sammanhållen vårdkedja och att vi gör det tror jag även Socialtjänsten tycker är positivt, avslutar han.

Text: Teresia Jansson