logotypeSala

Kåren

Frälsningsarmén i Sala- ditt andliga hem!

Frälsningsarmén är ett trossamfund - en gudstjänstfirande församlingsgemenskap.