Om oss

Lyktan är ett av Frälsningsarméns skyddade boenden som tar emot och arbetar med män, kvinnor och barn utsatta för människohandel och andra former av exploatering. Vårt arbete finns för att tillgodose målgruppens mänskliga rättigheter: rätt till frihet, rätt till mänsklig värdighet, rätt att inte hållas i slaveri, rätt att vara fri från tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Vi arbetar enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och ger hjälp, skydd och stöd till brottsoffer enligt artikel 12. Vi har utbildad personal och lång erfarenhet av att arbeta med frågor kring människohandel. Verksamhetens syfte är att bygga upp våra klienters självförtroende så de kan återerövra makten över sina liv.

Vi erbjuder

 • Tryggt boende och tryggt socialt sammanhang
 • Stödsamtal, KBT-samtal, MI-Samtal och ”hjälp till självhjälp”
 • Stöd i kontakterna med andra aktörer och myndigheter
 • Juridisk hjälp
 • Integrationsinsatser - hjälp att komma igång med språk, studier, praktik eller arbete
 • Möjlighet att arbetsträna inom café och secondhand
 • Vägledning i föräldrarollen
 • Stöd att bygga upp ett fungerande och långsiktigt nätverk
 • ”Må-bra” aktiviteter, skapande verkstad och god gemenskap

Platser

Vi har plats för 5 klienter med barn. Det finns möjlighet att bo själv eller dela lägenhet med andra.

Personal

Vi har personal på dagtid (vardagar mellan 7.00 – 17.00), kvällstid- och helgpersonal vid behov.

 • Verksamhetschef är ansvarig för placering och utskrivning
 • Klientkoordinator (socionom) har övergripande ansvar för genomförande plan, uppföljning och planering.
 • Familjekonsulent (med utbildning ”KBT i teori och praktik”) erbjuder MI- och stödsamtal. Familjekonsulent har även fokus på barn och barnperspektivet i verksamheten.
 • Socialkonsulent erbjuder handledning, sysselsättning och arbetsträning

Utöver vår personal har vi ett nätverk med kontakter – bl.a. jurister och terapeuter som finns vid behov.