Om oss

Lyktan erbjuder stödboende och långsiktiga insatser för utsatta kvinnor och barn. Vår målgrupp är personer utsatta för människohandel och våld i nära relationer, med speciell fokus på offer för människohandel för sexuella ändamål. Vi anpassar stödet efter behov och utifrån en gemensam handlingsplan, därför erbjuder vi långsiktiga insatser. Vårt mål är att kvinnorna så småningom ska känna sig stabila och säkra att gå vidare till ett självständigt liv.

Vi vill starka kvinnorna genom att erbjuda:

  • Tryggt boende samt ett socialt och mysigt sammanhang.
  • Stödsamtal och "hjälp till självhjälp".
  • Integrationsinsatser; hjälp att komma igång med språk, studier, praktik eller arbete.
  • Stöd i kontakterna med andra aktörer och myndigheter.
  • Stöd att bygga upp ett fungerande och långsiktigt nätverk.
  • "Måbra" aktiviteter och gemenskap.

Platser

I dagsläget har vi tre lägenheter med plats för 4 kvinnor med barn.

Personal

Vi har personal på dagtid (vardagar mellan 7.00 – 17.00), kvällstid- och helgpersonal vid behov, samt jourtelefon.

  • Verksamhetschef är ansvarig för placering och utskrivning.
  • Familjekonsulent har fokus på barn och är behjälplig i kontakt med barnhandläggare, vårdnadsfrågor och andra aktörer.
  • Klientkoordinator har socionomutbildning och är ansvarig för stödsamtal och behjälplig vid myndighetskontakter.
  • Boendesamordnare är ansvarig för lägenheterna och stöttar klientkoordinatorn med vissa frågor.