Stöd vårt hjälparbete i Akalla

Om oss

KvinnoCentret har sedan sitt öppnande vid 1996 jobbat för att bryta segregationen bland asylsökande kvinnor. Vi har en helhetssyn på integration, och vet att kunskap i svenska språket inte är det enda som behövs för en lyckad integration. I vår svenskundervisning är vi minst lika noggranna med att väva in kunskap om det svenska samhället, och vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med ett liv i Sverige. Vi vill vara med och bidra till en gemenskap kvinnorna emellan, och stärka och rusta dem i tron på sig själva och ge dem hopp inför framtiden.

 

Förutom svenskundervisning erbjuder vi kreativt skapande och pyssel varje vecka, regelbundna utflykter, hjälpverksamhet och samtal som stödjer dig i din livssituation. Det kan vara samtal om framtiden, själavårdande samtal eller kurativa samtal som stöttar dig i den situation du befinner dig.

 

Vår kristna tro genomsyrar allt vi gör och är genomgående i hur vi ser på kvinnorna vi möter. Titta gärna lite åt vänster om dig när du kliver in på centret - där möts du av vår kaplan Lottas bönerum. Välkommen in och andas en stund. ♥