logotypeKrokek

Musikkår

Vill du spela brassinstrument? Välkommen att kontakta oss!

Musikkåren Krokeksbrasset startade 1975. Vi övar fredagar 16:45-18:15. Vi spelar på kårens gudstjänster och på andra arrangemang. Nya musikanter är välkomna, vi har instrument att låna ut och musikskola för de som vill lära sig.