logotypeKrokek

Musikkår

Vill du spela brassinstrument? Välkommen att kontakta oss!

Musikkåren Krokeksbrasset startade 1975. Vi övar fredagar 17:00-18:30.

Vi spelar på kårens gudstjänster och på andra arrangemang.

Nya musikanter är alltid välkomna, vi har instrument att låna ut och musikskola för de som vill lära sig. Hör av dig!