logotypeEksjö
9. Garder
1. Första lokalen, Tomtebo
2. Kårens första officerare, kapten Ida Strömmer och löjtnant Alma Nilsson. Kårens första soldater, Augusta och Henrik Lindkvist.
3. Söndagsskolan
4. Musikkåren
5. Strängmusiken
6. Hemförbundet
7. Lokalen efter brand
8. Invigning av lokalen 1919
9. Garder
1. Första lokalen, Tomtebo

Frälsis i Eksjö

Frälsningsarmén (FA) "öppnade eld" i Eksjö den 9 augusti 1896 i en hyrd lokal på andra sida järnvägen. Det var i Byggmästare Petterssons före detta Snickeriverkstad som gjordes om till kårlokal.
Den låg på fastigheten Tomtebo invid södra landsvägen och invigdes av adjutanten E. Hjelm. (Bild 1)
Kårens första officerare var kapten Ida Strömmer och löjtnant Alma Nilsson. (Bild 2)
Under de första 4 åren hade man inte tillgång till lokalen på heltid.
Kårlokalen låg i ett område där det inte fanns ytterbelysning och många skumma element ville ställa till bråk med FA . Man fick till och med ha egna soldatpoliser.

Frälsningsarmén hade det svårt i början innan man blev accepterad. En musikkår var på besök och man ansökte om att få marschera genom staden, men stadens styresman sa nej. Man spelade då vid järnvägen och soldatskaran marscherade själva in mot staden och hade friluftsmöten på en privat gård inom södra stadsdelen.

Kårens första soldater var Augusta och Henrik Lindkvist. (Bild 2) Bröllopsfest hölls i augusti 1900 för Augusta och Henrik i kårlokalen.

  • Söndagsskolan startade 1897 med Nelly Palmqvist som ledare. (Bild 3)
  • Hornmusiken startade 1905 med Hugo Fagerberg som ledare. (Bild 4)
  • Hjälptruppen startade 1909 och nystartade sedan år 1943 med Alma Holmsten som ledare.
  • Strängmusikkåren startade 1912 med löjtnant Erik Olsson som ledare. (Bild 5)
  • Hemförbundet startade sin verksamhet 1939. (Bild 6)


Frälsningsarmen var i behov av en större och mer central lokal . Godtemplaorden hade byggt nytt ordenshus 1910. FA kunde då köpa det gamla ordenshuset som låg mellan järnvägen och Södra Tullgatan och lokalen invigdes i maj 1913.

Det brinner!

Den 14 juni 1917 startade en förödande brand i den närbelägna Kristellska
möbelverkstaden. Hela industrin och ett flertal byggnader brann ned och även Frälsningsarméns lokal. (Bild 7) Mycket av inventarierna kund räddas. Frälsningsarmén var nu husvill och under sommaren hade man friluftsmöten i ”Kaffekullen”, Vildparken och i Lindqvists trädgård vid Östra Brudbadet.
Från hösten 1917 till hösten 1919 hyrde man in sej i Hundramannaföreningens lokal på Södra Kyrkogatan. Det var en stor förening som utvecklades till att hjälpa den arbetade befolkningen att få drägligare livsvillkor. De hade en stor samlingslokal på andra våningen.

Nytt hem

År 1918 köpte Frälsningsarmén en tomt på nuvarande Österlånggatan 23.
År 1919 startade byggnationen av Firman Borg och Ek till en kostnad av 40.000 kr. Målning utfördes av kåren soldater och Robert Sidvall. Bänkar gjordes av August Svensson. Till fastigheten fanns på andra våningen en officersbostad med 2 rum och kök. Huset stod färdigt efter 5 månaders byggtid och kunde invigas i dagarna tre den 6-8 december. (Bild 8) Chefsekreterare Överste August Hammar, brigadör Andersson och Thunell
samt stabskapten Blomberg och Skoogh var gäster.
År 1937 installerades värmeledningar i fastigheten. Under 1940-talet och framåt grävdes källaren ut för att få ungdomslokaler. Dessa stod färdiga 1953. Bänkarna byttes ut mot stolar i början på 1970 talet.

Barn & unga

Söndagsskolan
Den har varit verksam från starten 1897. Under 1960-talet var mer än 200
elever inskrivna. År 1965 gavs ut en EP-skiva som skildrar en lektion i armékårens söndagsskola. Inspelning gjord av Evan Ljunggren.

Juniorsoldater
Under året 1910-1920 syns i rullorna att arbetet hade framgång. På senare tid var det oftast hornmusikkanter som även var juniorsoldater.

Scouterna
De första pionjärerna var Gardbrigarden som startade i augusti 1928. (Bild 9) Ledare för gardbrigaden var Ingrid Lindkvist.
När det bildades flickscouter på 40 talet så upphörde gardbrigarden. Före detta Garder bildade år 1947 en stödförening till scoutkåren som hette Gardkedjan. Varje år hölls en försäljning till förmån för scoutarbetet och inbringade mycket pengar. Gardkedjan upplöstes 2015.
(Nu finns en stödförening till Scouterna som heter Scouternas Vänner.)

Ordförande för scoutkåren har under åren varit Ingrid Lindkvist och därefter Inger-Kerstin Friberg. 

1969 hyrde scoutkåren en torpstuga av Domänverket som hette ”Lilla Brevik”och låg 8 km väster om Eksjö. År 1974 förvärvades fastigheten och är i Frälsningsarmens ägo fortfarande och förvaltas av scoutkåren och använder nu som scoutstuga.

Scoutkåren firade i nutid 90-års jubileum med stor tårtfest i samband med FA-scouternas dag den 18 november. 11 före detta Scouter, garder deltog. Vissa av dessa var även ledare på 1940-talet. Det var bildvisning i lokalen och planscher uppsatta på väggar från olika scoutläger genom året.