Barn och ungdomar

En trygg plats för barn och ungdomar i alla åldrar med närhet till Jesus.

Fredagar jämna veckor    

Kl 15-18 Familjefredag för barnfamiljer med pyssel och lek, barnandakt och måltidsgemenskap.

Lärjungaskola för barn mellan 7 -12 år

Fredagshäng för de lite äldre (Tonår) 

Söndagar 

Söndagsskola varje Söndag (Skattkammaren) 11-12.30

Har du frågor kring barn och ungdomsverksamhet på kåren.

Maila till nathalie.fredriksson@fralsningsarmen.se

Välkomna!   

Barn och Ungdomsledarna