Barn och ungdomar

En trygg plats för barn och unga där man får växa i och dela "Livet med Jesus" 

Fredagar jämna veckor    

Kl 16-19 Familjefredag för barnfamiljer med pyssel och lek, barnandakt och måltidsgemenskap.

Kontakta Nathalie Fredriksson för info och tider. 

Söndagar 

Söndagsskola varje Söndag (Skattkammaren) 11-12.30

Har du frågor kring barn och ungdomsverksamhet på kåren.

Maila till nathalie.fredriksson@fralsningsarmen.se

Välkomna!   

Barn och Ungdomsledarna