Socialt stöd

Är du eller din familj i behov av socialt stöd? Frälsningsarmén arbetar med att stödja människor i social utsatthet. På Söderkåren inriktar vi oss på att hjälpa personer som är intresserade av att delta i kårens gemenskap.

TIll dig som behöver hjälp

Vi vill gärna stödja dig och ser gärna att du deltar i aktiviteterna på vår kår. Gemenskapen i kåren verkar stärkande, helande och bidrar till att stödet blir positivt.

Sociala stödinsatser som ekonomisk hjälp eller självavårdssamtal ingår i vårt arbete, men vi ser helst att du inte bara passivt mottar stödet.

Mycket av vårt stöd riktas till barnfamiljer. För dem har vi aktiviteter som familjegudstjänster, söndagsskolan och Minibrasset. Kom till oss om du eller din familj behöver stöd, men också för att skapa nya, ljusa minnen och träffa personer att dela dina drömmar, tankar och skratt med!

Vi som arbetar med socialt arbete är Marie Möller och Anna Heinemann.

Om du vill fråga något eller ta kontakt med oss gör du det enklast på mejl: soderkaren@fralsningsarmen.se


Öppen kyrka