Gudstjänster

Alla är varmt välkomna att delta i våra gudstjänster.

Varje söndag kl 11.00

Lovsång, vittnesbörd, bön och predikan är viktigt för oss. Gudsordet har en central plats i gudstjänsten.

Vi vill förmedla det kristna budskapet på ett varmt och levande sätt med en tydlig koppling till människors vardag.

I gudstjänsten ingår mycket sång och musik. Såväl församlingssång som solosång. Ofta medverkar Hornmusikkåren, vår kör Salve Musica eller Gospelkören.

Alla är varmt välkomna att delta i våra gudstjänster.
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe tillsammans. I gemenskapen runt kaffeborden får vi tillfälle att prata om predikan eller något annat som berört oss under veckan.