Gudstjänst

Vi firar Gudstjänst på söndagar kl 18:00. Hos oss är Du välkommen att lära känna Jesus och växa i ditt lärjungaskap. Vi avslutar oftast med lite fika och gemenskap.

Välkommen till Gudstjänst med nattvard söndag 4 juni 2023 kl 18:00

Nicolaj Vollburg

FA Brass, m fl