Gudstjänst

Vi firar Gudstjänst på söndagar kl 15:00. Hos oss är Du välkommen att lära känna Jesus och växa i ditt lärjungaskap. Vi avslutar oftast med lite fika och gemenskap.

Välkommen söndag 11 december kl 15:00
Tredje Advenstgudstjänst. 
Guri Bredvik-Nilsson & Åke Nilsson
Pia & Claes Borgemo, Marina Bratterud, Nicolaj Vollburg