Bibelsamtal

Vi diskuterar bibeltexten.

Tisdagar kl 18.00-20.00 Tom. 15/11 - 22 Avslutad för 2022 återkommer info angående 2023.