logotypeLuleå

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst kl 16 på vissa söndagar. I vår gudstjänst fokuserar vi på bön, lovsång och aktuell bibeltext Fika serveras efteråt.

Alla är varmt välkomna!

Augusti 2024

Välkomstgudstjänst för Marjo och Pasi Maikkunen söndagen den 18 augusti kl 16.00.