Program

Program för Karlskrona och Ronneby kår

Adress: Östra Vittusgatan 4, Karlskrona

SEPTEMBER

Lördag 2 september
15.00 Soldat och medlemsmöte

Onsdag 6 september
14.00 Onsdagsträffen
15.00-18.00 24/7-Bön

Måndag 18 september
18.30 Kören övar

Onsdag 20 september
14.00 Onsdagsträffen

Söndag 24 september
15.00 Sångfest

 

OKTOBER

Onsdag 4 oktober
14:00 Onsdagsträffen

Måndag 16 oktober
18.30 Kören övar

Onsdag 18 oktober
14.00 Onsdagsträffen

Söndag 22 oktober
15.00 Sångfest

 

NOVEMBER

Alla Helgons Dag
15.00 Gudstjänst

Onsdag 8 november
14.00 Onsdagsträffen

Måndag 13 november
18.30 Kören övar

Söndag 19 november
15.00 Sångfest

Onsdag 22 november
14.00 Onsdagsträffen

Måndag 27 november
18.30 Kören övar

 

DECEMBER

Söndag 3 december
15.00 Sångfest

Onsdag 13 december
14.00 Onsdagsträffen
Luciakaffe

Söndagar 15.00 Hemgrupp
hos Solweig Björnestrand
Reservation för ev. ändringar.
Se annons i tidningen