DET SOM ÄR ÖMTÅLIGT MÅSTE HANTERAS VARSAMT

Därför arbetar vi för att ge utsatta barn runt om i Sverige en tryggare tillvaro. Vi hjälper de som lever i ensamhet eller i familjer där missbruk och våld är vardag. Vi ger barnen stöd, hjälper till med läxläsning och ser till att de får rena kläder och lagad mat. Vi tar med dem på idrottsläger, sommarkollon och utflykter. Vi får barnen att känna sig meningsfulla och värdefulla. Och vi ger dem hopp om en bättre framtid.