logotypeVisby

Rehabilitering - Hela Livet

Hela Livet collage på verksamhet

Hela Livet - ett arbetsrehabiliterande program i samarbete med Socialtjänsten, Region Gotland.

 

Svårigheter vi upplever kan färga av sig på hela livet, och allas situation är unik med unika behov. Det synsättet tror vi är grunden för en god och bestående rehabilitering, tillsammans med genuin tillåtelse att få vara olik; att få vara sig själv. I våra rehabiliterande insatser eftersträvar vi utveckling och tillvaratagande av vars och ens osedda, outnyttjade resurser samt att erbjuda sann delaktighet.

 

I programmet Hela Livet, som är en del av Krukmakarens Hus, får du personligt stöd att göra en mjuk nystart när du fått motorstopp i livet. Du får möjlighet att att utveckla ditt liv i den riktning du själv vill.

Vi är övertygade om att varje människas liv har ett syfte, att varje individ har något att bidra med som ingen annan kan ersätta.

Hos oss hittar du en trygg, kompetent växtplats och en god arbetsgemenskap. Du får tillsammans med en handledare utforska dina möjligheter och hitta sysslor som passar just dig.

Programmet riktar sig till personer i behov av rehabilitering som långsiktigt syftar mot arbete eller sysselsättning.
Bland annat att komma ur beroende av ekonomiskt bistånd, bereda väg att klara en arbetsmarknadsåtgärd, eller kunna närma sig någon form av arbete, praktik, studier etc. 

Programmet erbjuder:

 • Arbets- eller sysselsättningsträning
 • Personlig handledare och enskilda stödsamtal
 • Kartläggning av resurser och utvecklingsområden
 • Individuella handlingsplaner med regelbunden uppföljning och utvärdering
 • Samtalsgrupp om livsnära ämnen
 • Trygg gemenskap i lugn, harmonisk miljö
 • Strävan mot att deltagaren skall känna sig sedd och räknad med
 • Stöd för deltagarens växande egen-förmåga

 

Exempel på uppgifter:

 • Fastighetsarbeten: Reparationer, underhåll.
 • Vaktmästeri, tillsyn, lokalvård
 • Trädgårdsskötsel, växtvård
 • Administrativa uppgifter
 • Matlagning, bakning
 • Uthyrningsverksamhet
 • Caféverksamhet

 

Krukmakarens Hus har lång erfarenhet och god kompetens i att bistå personligt växande. Vi stödjer dig i upptäckandet av egenskaper du hittills inte sett, och i utvecklingen av egenskaper du redan vet att du har. Den som vill får möjlighet att delta i ett samtalsprogram. En gång i veckan träffas vi för att bearbeta ett livsviktigt område. Du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv önskar.

Samtalen berör områden som:

 • Bryta invanda tankar
 • Självrespekt och självbild
 • Utveckla talanger
 • Vårda kroppen
 • Se över relationer
 • Konsten att ha vänner
 • ... eller annat viktigt.

 

Övrigt

Deltagare antas för en 6-månaders period som kan förlängas med ytterligare 6 månader.

Kontaktperson: Inger Andersson,
telefon: 073-920 68 07
mail: inger.andersson@fralsningsarmen.se