logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Fotboll banar väg för integration

På åtta orter i Sverige träffas asylsökande tonårskillar via FFA Global, Football For All. Frälsningsarmén i Sverige använder programmet som ett redskap för att integrera killarna i det svenska samhället. "De tycker att det här är fantastiskt och de tackar oss för det vi gör för dem", säger Samuel Wijk, projektledare för FFA Global i Göteborg.

”Det fungerar otroligt bra”

Kjell Karlsten

Två kvällar i veckan samlas omkring 25 killar till fotbollsträning i Göteborgstrakten. Killarna är 15-18 år och omkring hälften av dem kommer från Afghanistan. De första spadtagen för FFA Global i Sverige togs år 2012. Kjell Karlsten, numera sektionschef för programkontoret inom Frälsningsarmén, var projektledare och snart fanns FFA Global på flera orter. När den stora flyktingvågen kom blev det ett naturligt fokus på ensamkommande pojkar.

– Programmet fungerar otroligt bra eftersom många av killarna har drömmar inom fotbollen och det gör att de tar till sig även de andra delarna i verksamheten, säger Kjell Karlsten.

En trygg punkt i tillvaron för killarna

På onsdagkvällarna tjänar Östra kåren i Göteborg även som ungdomsgård där man kan spela pingis, tv-spel, fika eller bara umgås.

– Många grubblar och är nervösa när deras kompisar blir utvisade. Ofta är de vilsna och har ingen vuxen förebild och vi kan erbjuda en trygg punkt i tillvaron där de vet att det alltid finns någon för dem, säger Samuel Wijk.

Han nämner ett exempel då en kille bott hos en släkting som misshandlat honom.

– Han var blåslagen och hade rivmärken och visste inte vart han skulle ta vägen. Jag följde med honom till socialjouren och de ordnade ett ställe där han kunde bo, berättar han.

Lär sig vara goda förebilder och uppföra sig i samhället

FFA Global vill bygga upp killarna på fyra plan; existentiellt, akademiskt, socialt och sportsligt. När det gäller det existentiella får deltagarna fundera kring sina värderingar i livet, var de kommer ifrån och vad de har med sig i bagaget. En del av deltagarna har även börjat bekänna sig till den kristna tron, även om det inte är det främsta syftet med verksamheten. På det akademiska planet får killarna tillsammans med en mentor hjälp med att sätta upp individuella mål för sina studier. Det sociala handlar om att bete sig väl.

– De får lära sig att vara goda förebilder och att uppföra sig i samhället, säger Samuel Wijk.

Förankringen för killarna i Frälsningsarmén

På det sportsliga området står fotbollen i fokus men Samuel Wijk understryker att de uppmuntrar killarna att hitta vad var och en tycker är roligt att sysselsätta sig med.

– Men jag tror att idrottsrörelsen i Sverige är stark och det är bra att binda upp killarna några kvällar i veckan till en kärleksfull miljö där de möts av bra värderingar, säger Samuel Wijk.
– Genom FFA Global får de även en förankring till Frälsningsarmén. Om någon flyttar någon annanstans så kan vi höra av oss till kåren där och förmedla kontakt med dem och det känns jätteviktigt, fortsätter han.

I vår kommer man i Göteborg även att ha en så kallad Life class i samband med en av veckans träningar. Då kommer man diskutera exempelvis fotbollstermer och dra paralleller till goda värderingar. Konceptet är något man redan har kommit igång med på andra orter.

Fler FFA-initiativ

Enligt Kjell Karlsten kommer många förfrågningar om att starta upp fler FFA-initiativ. I Borlänge har det även startats fotbollsträningar för tjejer med kvinnliga tränare. I Stockholm har Kungsholmskåren tagit initiativ där man istället inriktat sig på dans och Kjell Karlsten tror att vi kommer få se fler liknande verksamheter i framtiden.

Text: Teresia Jansson

Faktaruta: Detta erbjuder FFA Global

  • Hjälp och stöd till främst asylsökande tonårskillar.
  • Fotbollsträning två gånger i veckan i samverkan med fotbollsklubbar.
  • Life Class på respektive kår en gång i veckan och tillgång till egen mentor.
  • Utveckling existentiellt, akademiskt, socialt och sportsligt.
  • Verksamhet på hittills åtta orter i Sverige.

Läs mer