logotype
Hjälp en person i utsatthet - ge en gåva nu

Minskad flexibilitet under pandemin drabbar utsatta

I kristider är det extra viktigt med flexibilitet och tillgänglighet för den som behöver hjälp och stöd. Det senaste året har det i och med pandemin och alla restriktioner snarare blivit tvärtom. För Frälsningsarméns sociala verksamheter är det nu stort fokus på att täcka upp och utöka stödet där det finns luckor i systemet. På Midsommarkransens akut- och motivationsboende i Stockholm satsar bland annat på att utöka sitt uppsökande arbete och öka gästernas delaktighet.

— Corona-pandemin har slagit på hela samhället, men hårdast på till exempel de personer som lever i hemlöshet och redan förut har haft en mycket tuff situation. För den enskilde är det bland annat svårare med fysiska möten och mer komplicerat att få träffa sin handläggare i kommunernas socialtjänst och även andra kontakter. Frälsningsarméns sociala verksamheter över hela landet som möter dessa målgrupper, arbetar intensivt för att stötta den enskilde i de utmaningar som finns, säger Per-Uno Åslund, biträdande divisionschef för Frälsningsarméns sociala division.

Bland annat har handläggarnas tillgänglighet minskat och det tar längre tid än vanligt att få hjälp.

— Det finns flera studier som visar att om man är i behov av extra stöd från samhällsapparaten så är det viktigaste flexibilitet och tillgänglighet. I dagens läge finns inte mycket av det. Möjligheten att hitta snabba lösningar för stöd och vård har minskat samtidigt som behoven har ökat, säger Sofia Fållsten, verksamhetschef för Frälsningsarméns akut- och motivationsboende i Midsommarkransen.

Hjälper de boende i kontakten med Socialtjänsten

Många socialsekreterare arbetar hemifrån och flera har varit sjuka. Många av de hjälpsökande har inte tålamod med telefonköer och känner inte till möjligheten att få bli kopplad till jour. Ofta sköts det mesta via webben, vilket försvårar för alla som inte har en egen dator.

— Vi erbjuder att de boende på Midsommarkransen kan hålla digitala möten med handläggarna från oss, säger Sofia Fållsten, som önskar att Socialtjänst skulle bli bättre på att ta tillvara de goda relationer som medarbetarna på akutboendet har till sina gäster.

— Vi har kontakt med dem dygnet runt, sju dagar i veckan och vi brinner för att de ska få ett bättre liv. Samtidigt ser vi att myndigheterna kräver mer och mer motprestationer. För att en person i utsatthet ska få hjälp är det många rapporter och papper som ska lämnas in på bestämda tider. I den processen måste vi gå in mycket mer och ge stöd, fortsätter hon.

Möta målgruppen ute på gator och torg

Sofia Fållsten framhåller att i kristider blir människor ofta mer spända och nervösa och många har tappat tilltron till samhället och drar sig för att söka hjälp. Då blir behovet ännu större av att det finns någon som värnar om dem och visar att det finns en väg framåt.

— På Midsommarkransens akut- och motivationsboende kommer vi att utöka vårt uppsökande arbete under mars. Vi vill fortsätta vara en brobyggare mellan individerna och samhället, och det finns behov av att mötas på deras arena, säger hon.

En dag i veckan kommer uppsökarteamet att åka runt och möta målgruppen ute på gator och torg, för att informera och bjuda in till det Frälsningsarmén har att erbjuda och stötta dem som behöver hjälp att ta kontakt med Socialtjänsten.

Frälsningsarméns vårdkedja ökar flexibiliteten

För att öka flexibiliteten och närvaro inom de egna verksamheterna har Frälsningsarmén byggt upp en vårdkedja på flera håll i landet, med nära kontakt mellan sociala center, akutboenden, behandlingshem och stödboenden.

— Om till exempel någon som bor på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön eller utslussningsboendet Halvvägshuset Hjorthagen (där de måste vara drogfria) har tagit ett återfall, kan de komma till Midsommarkransen utan att passera Socialtjänsten igen, berättar Sofia. Sedan kan de stanna hos oss tills de är motiverade att flytta tillbaka.

Att det både finns ett akut- och ett motivationsboende på Midsommarkransen skapar också flexibilitet. På motivationsavdelningen har gästerna egna rum och förbinder sig att delta i olika aktiviteter. Eftersom det är i samma hus som akutboendet kan en person flytta över från en dag till en annan. Under våren kommer Sofia och hennes medarbetare också att öka delaktigheten i huset, och göra saker tillsammans med i stället för åt gästerna.

— Sedan i september har vi en medarbetare som arbetar med vårdplanering och kontaktmannaskap för de boende. Nu satsar vi på att öka gästernas deltaktighet med ännu en ny tjänst. Från och med den 8 mars arbetar en av behandlingsassistenterna med social träning och delaktighet utifrån den enskildes kapacitet och behov av stöd. Det handlar om hjälp med att planera och koordinera städ, tvätt och andra dagliga sysslor, säger Sofia.

Förväntningar utifrån egen förmåga och dagsform

Boendet kommer även införa ett boenderåd, där alla ska kunna vara med och påverka. Sofia Fållsten har höga förväntningar på vårens projekt och menar att det är ett sätt att förhindra att de boende blir institutionaliserade och i stället hjälpa dem tillbaka till ett fungerande liv.

— Människor mår bra av att ha förväntningar på sig, utifrån sin egen förmåga och dagsform.

Genom den ökade delaktigheten bygger vi också relationer, och det är genom relationer som vi kan möjliggöra förändring i människors liv, avslutar Sofia.

Text: Eva Gustin