Värdegrund

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund, som kännetecknas av ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället. Verksamheten ska utgå från en gemensam värdegrund där alla människors lika värde och lika rätt poängteras. Grundläggande för att den enskilde ska känna sig trygg är ett bra och värdigt bemötande, respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.