Om stödboendet

Vår målsättning på Vårsol stödboende är att ge alla ungdomar oavsett tidigare bakgrund en trygg, meningsfull och lärorik vardag.

Fokus på individen

Vårsol utgår från ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på att
bygga vidare på individens resurser och att stötta ungdomen i att själv
använda sig av sina styrkor. I det professionella bemötandet utgår vi
från ett lågaffektivt förhållningssätt med bland annat MI och ART som
arbetsmetod.

 • Vi arbetar med ungdomens egen motivation och pekar på möjligheter,
  samtidigt som vi är ett känslomässigt stöd.
 • Vi vill förmedla hopp och stötta ungdomen i att göra vardagen
  begriplig, hanterbar och meningsfull.
 • Vid behov av kompletterande öppenvård kan Vårsol erbjuda
  samtalsstöd enskilt och i grupp genom samtalscentret som också
  är i Vårsols regi.

 

Vi fokuserar på att ungdomen skall bli självförsörjande genom studier eller arbete.

Boendet

När ungdomen blir placerad hos oss får den sin bostad i en lägenhet i centrala Jönköping. Ungdomen bor i sin egen lägenhet.

Studier och praktik

Vi vet att en fullgjord skolgång är en friskfaktor och vi vill därför arbeta aktivt för att varje ungdom ska få tillräckliga stödinsatser för att klara sin skolgång. För att ungdomen ska klara relevanta mål erbjuder Vårsol studiestöd som bedrivs i Vårsols lokaler. 

På fritiden

Fritidsaktiviteter är viktiga och vanligt förekommande är fotboll, volleyboll och simning. Andra gillar musik, dans och målning. Ungdomarna har möjlighet att få stöd och vägledning av personalen när det gäller exempelvis hushållssysslor, samhällsinformation och inte minst gemenskap och samtal.