Om stödboendet

Vår målsättning på Vårsol stödboende är att ge alla ungdomar oavsett tidigare bakgrund en trygg, meningsfull och lärorik vardag.

Fokus på individen

Vårsol utgår från ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på att
bygga vidare på individens egna resurser och att stötta ungdomen i att själv
använda sig av sina styrkor. I det professionella bemötandet utgår vi
från ett lågaffektivt förhållningssätt med bland annat MI och ART som
arbetsmetod.

 • Vi arbetar med ungdomens egen motivation och pekar på möjligheter,
  samtidigt som vi är ett känslomässigt stöd.
 • Vi vill förmedla hopp och stötta ungdomen i att göra vardagen
  begriplig, hanterbar och meningsfull.
 • Vid behov av kompletterande öppenvård kan Vårsol erbjuda
  samtalsstöd enskilt och i grupp genom samtalscentret som också
  är i Vårsols regi.

 

Vi fokuserar på att ungdomen skall bli självförsörjande genom studier eller arbete.

Boendet

Hos oss flyttar ungdomen in till en möblerad lägenhet och där finns även det nödvändigaste som behövs till matlagningen. Man får gärna komplettera med sina egna tillhörigheter för att det ska kännas mer som ”sitt”. Våra lägenheter ligger i centrala Jönköping med närhet till kollektivtrafiken, vilket innebär att det är smidigt att ta sig fram oavsett om det är med buss eller tåg.   

Ungdomarna har möjlighet att få stöd och vägledning av personalen när det gäller exempelvis hushållssysslor, samhällsinformation och inte minst en meningsfull fritid.

Studier och praktik

Vi vet att en fullgjord skolgång är en friskfaktor och vi vill därför arbeta aktivt för att varje ungdom ska få tillräckliga stödinsatser för att klara sin skolgång. För att ungdomen ska klara relevanta mål erbjuder Vårsol studiestöd som bedrivs i Vårsols lokaler.