Samtalsgrupper

Genom att delta i en grupp lär man sig känna igen, acceptera och uttrycka egna känslor, tankar och frågor. Samtalen är anpassade till barnet/ungdomens ålder och vi använder oss av även av olika arbetsmetoder och pedagogiska uttryckssätt som drama, bild och lek samt material från bl.a. BRIS, Rädda barnen och Solrosen.

Vi har sett att den egna livssituationen blir mer begriplig genom att familjemedlemmarna får förklaringar och kunskap kring sin livssituation och det som drabbat familjen. Genom samtal får barnen/ungdomarna och föräldrarna även möjlighet att bearbeta erfarenheter. De får kunskap om olika handlingsstrategier för att hantera sin vardag, och ges tillfälle att uttrycka sina känslor och tankar.

 

Därför är det bra att gå i samtalsgrupp:

 • man möter andra i liknande situation och kan dela erfarenheter
 • man lär sig känna igen, acceptera och uttrycka egna känslor, tankar och frågor
 • man får förklaringar och kunskap kring ohälsa och hur det påverkar hela familjen

Barngrupper

I barngrupperna träffar vi en gång i veckan, 1,5 timme. Grupperna är anpassade efter målgrupp och ålder och det är två gruppledare till varje grupp. Förutom samtal använder vi oss av andra pedagogiska metoder som till exempel bild, rollspel, lek och lera. Vi utgår ifrån material från BRIS, Rädda barnen och Solrosen

Exempel på gruppernas teman:
 • Lära känna
 • Vad är beroende/psykisk ohälsa/fysisk ohälsa
 • Bråk och våld
 • Känslor
 • Roller
 • Självkänsla/självförtroende
 • Skilsmässa
 • Familj och släkt
 • Förändringen
 • Minnen
 • Framtiden

Föräldragrupper

 

Föräldragrupp sorg 

Syftet med gruppen är att du ska få ett forum att samtala när familjen har upplevt sorg. I gruppen kommer du få möjlighet att möta andra och dela erfarenheter, men också få mer kunskap kring hur det kan bli för familjen när någon närstående dött.

Teman som vi lyfter är bl.a.

- Familjemönster

-Barns sorgereaktioner

-Förändring

-Minnen

-Relationer

Föräldrastödsgrupp, där du som förälder tidigare har upplevt psykisk ohälsa eller lever i en svår situation får möjlighet att möta andra och samtala om hur just din situation påverkar ditt föräldaskap idag. 

Teman som vi lyfter här är bl.a.

- Familjemönster

-Relationer

-Gränser

- Livsval och hälsa

- Kommunikation/konflikthantering