Beardslee

Beardslee familjeintervention är en metod som utvecklats för att främja barns mående när en förälder har tex psykisk eller fysisk ohälsa eller missbruk. Vi har arbetat med denna metod under många år och har sett att familjer har fått bra hjälp genom att få stöd i denna strukturerade form.

När en förälder blir sjuk påverkas hela familjen och när föräldrarna har det svårt så oroar de ofta sig över hur det blir för barnen.

Symtom på psykisk ohälsa som trötthet, nedstämdhet och irritation kan påverka barnets välbefinnande.

Forskning visar att rätt förståelse av förälderns ohälsa skyddar barnen och det minskar risken för att barnet själv får problem längre fram i livet.

En skyddande faktor är att få prata öppet med sin förälder om sjukdomen.

Hur går det till?

Först möter man föräldrarna och går igenom sjukdomshistoria, barnens situation och frågor som man vill ta upp med barnet på familjemötet. Stor vikt läggs på föräldrarnas åsikter och önskemål, då de känner sina barn bäst.

Därefter har man samtal med alla barnen enskilt för att fånga upp deras uppfattning, oro eller frågor.

Sedan träffas och samtalar vi med hela familjen utifrån de tidigare enskilda träffarna

Familjeträffen följs därefter av en sumering och diskussion med föräldrarna

Sammanlagt blir det 6-7 träffar