Vår personal

Personalen på Vårsols förskola består av en rektor, som är den lokala arbetsledaren, förskollärare, barnskötare, grundskollärare, lokalvård och kock.

Rektor 

Ingela Gerebrant

Förskollärare

Anna Linddahl

Sofie Olofsgård

Josefin Andregård

Åsa Engdahl

Atsuko Andersson

Amanda Kamlert(föräldraledig)

Barnskötare

Jenny Klingberg

Maria Klint

Edith Simonsson

Grundskollärare

Johanna Segerlund  

Elin Olofsson

Lokalvård 

Atsuko Andersson

Kock

Patricia Melin

Timvikarier  

Förskollärare:

Carina Andersson

Lena Guldstrand

Helen Lindblom

Annica Wessman

Barnskötare:

Alva Herngren

Rebecca Oscarsson