Om verksamheten

Frälsningsarméns förskola Vårsol är en av de äldsta fristående förskolorna i Jönköpings kommun. Vi har plats för 45 barn i åldern 1 - 5 år, delade på ibland två, ibland tre eller fyra grupper.

Vårsols förskola finns till för att:

  • ge omsorg och pedagogiska utmaningar till barn i åldrarna 1-5 år.
  • utifrån det enskilda barnets behov och utvecklingsnivå skapa förutsättningar till utveckling och lärande.
  • erbjuda en förskola med kristna värderingar och en positiv atmosfär.
  • föräldrar ska ha valmöjligheter, när det gäller förskoleplats för sina barn och för att förskolor med kristna värderingar behövs.

I vår gemensamma framtidsvision vill vi att:

  • våra familjer ska få en naturlig kontakt med Frälsningsarmén och en kristen värdegrund.
  • Vårsol ska vara en förskola där föräldrar med förtroende lämnar sina barn i vetskap om att deras barn blir sedda, är trygga och har roligt.
  • Vårsol ska vara en förskola med utveckling och lärande, där läroplanen för förskolan och skollagen styr verksamheten.