logotype
Hjälp en person i utsatthet - ge en gåva nu

Vi firar Pingst

Vi firar Pingst för att alla ska få möjlighet att lära känna Jesus genom oss, och kraften vi får av den Helige Ande för att göra gott, för att bära goda frukter, för att få tröst när vi behöver det och för att få kraft när vi är svaga. Men det är vi själva som väljer att lyssna, som väljer att bli ledda.

Därför firar vi Pingst

  • För att den Helige Ande som gav lärjungar mod att ställa sig i alla gathörn och vittna om Jesus mäktiga gärningar, är verksam än i dag.
  • För att den Ande profeten Joel talar om (se nedan) som skulle utgjutas över alla, utgjuts än i dag.
  • För att det löfte om en hjälpare som Jesus gav lärjungarna, är ett löfte för oss i dag.
  • Vi firar Pingst för att alla ska få möjlighet att lära känna Jesus genom oss.

Uppdraget som Jesus gav oss

Vi har alla fått det uppdrag Jesus gav till lärjungarna innan han lämnade dem. Uppdraget – att gå ut och göra alla folk till lärjungar, att predika evangelium, att berätta om Jesus för alla. Frälsningsarméns vision "Jesus till alla" gäller inte bara Frälsningsarmén utan hela kristenheten. Det är kyrkans/församlingens mål och syfte – att alla ska få lära känna Jesus. Men på samma sätt som det var för lärjungarna, eller för de första kristna, eller för kyrkan i historien, så är detta ett uppdrag ingen människa kan göra på egen hand. Inte heller som grupp klarar vi av det. Vi behöver hjälp.

Vi firar Pingst, en helgdag som den kristna kyrkan delvis ärvt av judarna, men som fått ett nytt innehåll. Judarna firade den högtid som kallades skördehögtiden eller förstlingsdagen. En högtid då de skulle ta med sig det första av skörden till templet. Det var denna dag Gud valde att uppfylla profetorden från Joel.

Joel 2:28-29

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande.

Taktiskt av Gud att välja denna dag?

Dagen var den första skördehögtiden efter Jesus död och uppståndelse och kanske var det högtidens tidigare syfte som gjorde att Gud valde denna dag. Församlingen, kyrkan, fick sin första skördedag denna dag när de troendes antal ökade med flera tusen. Att judar från hela världen var samlade i Jerusalem var också ett taktiskt skäl att välja denna dag, det blev en snabbstart av missionsbefallningen. Hela världen var samlad i Jerusalem.

Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar."

Nyheten då som kunde förändra livet

Kanske var Jerusalem lite som Stockholm under Eurovison Song Contest. Folk pratade olika språk överallt och var upprymda över tillställningen, kanske var några trötta på alla turister som kommit och andra tjänade stora pengar på tillställningen. Men så plötsligt kommer det fram några som kan prata med dem alla på deras eget modersmål. Några som berättar om något nytt för dem, en nyhet som kan förändra deras liv.

Gäller ännu idag

Men vi firar inte bara pingst för att det hände där och då. Vi firar också dagen för att denna utgjutelse inte bara är historiskt eller något som vi kan läsa om i Apostlagärningarna. Vi firar Pingst för att det gäller oss än i dag. Vi behöver alla den hjälp som Jesus lovade lärjungarna.

Apostlagärningarna 1:8

Men ni skall få kraft när den Helige Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Den goda kraften som vi kan välja

Vi skall få kraft! Detta är ingen kraft som i Star Wars filmerna, som kan brukas för både gott och ont. Det finns ingen ond sida i denna kraft, den är alltigenom god för att den som ger oss kraften är god. Den som kommer med kraften till oss är god. Kraften får vi av den Helige Ande för att göra gott, för att bära goda frukter, för att få tröst när vi behöver det, för att få kraft när vi är svaga, för att berätta om Jesus för alla. Det är inte heller en kraft som tar kontroll över oss. Gud vill inte kontrollera oss som marionetter eller programmerade robotar. Gud vill leda oss genom sin Ande. Men det är vi själva som väljer att lyssna, som väljer att bli ledda.

Evangeliet enligt Johannes kapitel 14:5-21

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.

Jesus har inte lämnat oss, han övergav aldrig lärjungarna. Vi tror på en treenig Gud. Fadern, Sonen (Jesus) och den Helige Ande. Du kan inte ta emot Jesus i ditt hjärta utan att ta emot den Helige Ande. Känner vi Jesus så känner vi hjälparen, då känner vi den Helige Ande. Och kan bära andens frukter.

Galaterbrevetet 5:22-23

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Text: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?