logotype
Hjälp ett barn i utsatthet - ge en gåva nu

Ett hem för helande på Kungsholmen

En ny kårplantering har sett dagens ljus i Stockholm. Man delar lokaler med Frälsningsarméns EU-center och Safe Havens traffickingcenter, i det som förr var Kungsholmskåren.

Initiativtagarna, Kjell och Anki Karlsten, har varit utlånade en tid av Frälsningsarmén till Heart of Evangelism för att starta ett center för att nå människor som tidigare levt i en kriminell eller på annat sätt destruktiv livsstil. Nu går officersparet vidare och startar en verksamhet som är helt under Frälsningsarméns paraply.

- När arbetet växte och många kom till tro upplevde vi ett behov av att starta en församling för de människor vi nådde och det här blev lösningen. Vi ville skapa ett sammanhang där relationen till Jesus kan fördjupas och förståelsen för Gud och hans ord kan växa, säger Kjell Karlsten. 

Personliga berättelser väcker hopp

Kåren, som kommer att heta Home Kungsholmen, har inga medlemmar ännu men kick off-gudstjänsten i mitten av augusti samlade ett 50-tal människor varav ungefär hälften sedan tidigare har förankring i kyrkans värld och hälften inte. Samuel Coil, en av dem som nyligen hittat tron och gått från självmordsförsök och hemlöshet till glädje och en trygg tro på Jesus, fick dela sin berättelse i gudstjänsten.  

- Människors vittnesbörd har en otroligt stark kraft, det väcker hopp hos andra, finns det hopp för honom eller henne så finns det hopp för mig också, säger Kjell. 

Just vittnesbörden kommer att ha en central plats även framöver och drömmen som Kjell och Anki har är att människor ska kunna känna att de kan komma som de är. Samlingarna hålls enkla och är fyllda av tro på Guds möjligheter att göra allting nytt i våra liv, att det aldrig är hopplöst. Liksom i tidigare tjänster både inom Frälsningsarmén och Heart of evangelism kommer de att ha ett tydligt fokus på både den evangeliska och den sociala delen.  

- Genom arbetet i Heartofevangelism har vi verkligen sett frälsningens förvandlande kraft mer tydligt än på länge. Vi har sett många komma till tro från destruktiva miljöer och många av dem gör en väldigt snabb resa till upprättelse och helhet och vidare till att själva på olika sätt hjälpa andra på fötter. Frälsningen är ju inte bara en upplevelse i en förbönsstund utan den måste få förverkligas på alla områden av individens liv, säger Kjell. 

Vägen mot ett upprättat liv

Tanken är att det ska finnas en omfattande stödinsats runt alla som behöver, med ny gemenskap, nya sociala sammanhang och annat stöd för att få ordning på livet. En resurspool håller på att upprättas med volontärer som kan hjälpa till med praktiskt stöd, samtalsstöd, stöd i juridiska och ekonomiska frågor, stöd vid trauma, myndighetskontakter, förbönssamtal, själavård och mycket annat.  

- Upprättelse genom frälsningen är kyrkans specialitet och vår absolut största tillgång. Utöver det vill vi också samarbeta med myndigheter och övriga civilsamhället för att människor ska få tillgång till all den hjälp som de behöver på väg mot ett upprättat liv, avslutar Kjell. 

Text: Kiki Broms
Foto: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?