Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Tar vara på varandras professionalism

För att ge människor i social utsatthet ett så gott stöd som möjligt är samarbete mellan berörda hjälpinstanser viktigt. På Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull i Stockholm arbetar man gemensamt med Socialförvaltningen, sjukvården och med privata aktörer.

Sandra och Marika klipper personer i hemlöshet på Sociala centret. Inspirationen fick Marika i New York och besöken är alltid uppskattade. Under åren har frisörerna och centrets gäster lärt känna varandra mer och mer. Samtal, uppmuntran och skratt blir, förutom det fräscha håret, en viktig del av mötet. Foto: Kerstin Tillenius

Behoven bland personer i missbruk, hemlöshet, hög ålder och psykisk ohälsa kan tyckas som ett svår­överblickbart gytter i en stor stad som Stockholm. Då är samarbete mellan olika instanser en viktig nyckel till att mer fram­gångsrikt kunna lindra och förebygga nö­den. Sedan ett drygt år samarbetar med Uppsökarenheten på Socialförvaltningen, där en så kallad äldrelots söker upp och hjälper personer över 65 år som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna där.

I Stockholm har antalet äldre och pen­sionärer i hemlöshet utan missbruk ökat. För dessa har det skapats nya drogfria akutplatser istället för de traditionella härbärgena. Uppsökarna arbetar däremot även med dem som befinner sig i missbruk.

”Färre faller mellan stolarna då vi kompletterar varandra”

Maria Emanuelsson är kurator på Sociala centret och möter varje vecka många utsatta. I hennes arbete ingår bland annat att uppmärksamma gäster­na, erbjuda enskilda samtal och konkret hjälp med dagsbehov.

— Jag åker med skadade till sjukhus, hjälper till att göra en budget och stöttar vid myndighetskontakter. Jag hjälper till att söka lägenhet och följer med på viktiga möten - det kan vara advokatbesök eller som tolk på körkortskurs, berättar hon.

En viktig del i Socialtjänstens och äldrelotsens arbete är att sprida informa­tion till samverkanspartners. Marias långa erfarenhet av socialt arbete tillför kon­takter och förtroendet mellan henne och Uppsökarenheten gör att de kan lämna över klienter till varandra och nå en effek­tivare hjälpinsats kring varje person.

— Ja, från vårt håll är vi helt beroende av att samarbeta med andra, till exempel frivilligorganisationer eller sjukvården. Äldrelotsen och jag kan mötas snabbt om det behövs. Våra funktioner komplet­terar varandra så att färre faller mellan stolarna. Dessutom förenklar det möten med andra instanser när de känner igen oss båda, säger Maria.

Gratis vård för personer i utsatthet och hemlöshet i vårdbussen

Sedan ett år tillbaka samarbetar Sociala centret även med Pelarbackens vårdcentral (Capio Vård för hemlösa Pe­larbacken). Sjuksköterskorna Wictoria Tersmeden och Helene Berg möter under ett par timmar varje fredag gästerna på centret för att lägga om sår, vårda eksem, vaccinera eller titta på gamla skador. I den vårdbuss som de ibland har med sig finns grundläggande vårdutrustning och värkmediciner. Vården är gratis för per­soner i utsatthet och hemlöshet och gäl­ler i hela Stockholms län.

— Många i utsatthet söker aldrig själ­va vård. De kan ha dåliga erfarenheter av sjukvården från att inte upplevt sig väl­komna eller förstådda. Eller så missar de kallelser och andra viktiga papper efter­som det inte finns någon hemadress, be­rättar Wictoria Tersmeden, som är impo­nerad av sociala centrets välorganiserade arbete och välkomnande attityd mot alla.

Sjuksköterskorna Helene Berg och Wictoria Tersmeden från Pelarbackens vårdcentral hjälper en man med ett skadat ben in i vårdbussen, som står parkerad i närheten av Sociala centret. Varje vecka får centrets gäster besök av vårdcentralen, för att lägga om sår, vårda eksem eller vaccinera sig. Foto: Kerstin Tillenius

De som mestadels vistas utomhus och sällan kan ligga ner får ofta svullna ben och fötter med besvärliga och svårläkta sår. De kan ha lungsjukdomen KOL, be­höva antibiotika eller lida av sömnlöshet. Sjuka slutar kanske sköta sin medicine­ring mot exempelvis diabetes, blir snabbt väldigt slitna eller får svårskötta sår.

Runt 130 gäster varje dag

Därför är Maria Emanuelsson glad också över detta samarbete. Trycket på sociala centret ökar ständigt och varje dag kommer runt 130 gäster för kaffe och smörgås, matkasse, kläder, dusch eller samtal. Eftersom så många av dem far illa hälsomässigt har hon tidigare följt med dem till Pelarbacken eller gett en bussbiljett för att gästerna ska kunna åka själva. Men ofta blir det ändå inte av.

— Det här underlättar vårt arbete enormt. Vi har så många gäster som vi nu istället kan uppmana att komma hit på fredagarna och möta sjuksköterskorna, säger hon.

Gratis klippning för gästerna på sociala centret

Sedan fem år har personer i hemlöshet haft möjligheten att få sitt hår klippt på sociala centret. En av initiativtagarna är Marika Lindahl, som tillsammans med sin kollega Sandra Eriksson blev inspi­rerad av en frisör i New York som börjat klippa hemlösa i parkerna.

— Då slog det oss att vi också kan göra skillnad, säger Marika.

Hon berättar att de båda kommer från familjer med missbruksproblem och att de hemlösa ligger dem väldigt varmt om hjärtat.

— Det är skönt att få hjälpa någon i lik­nande situation och känna att jag i mitt yrke kan göra sådan skillnad i någons vardag, säger Marika.

Numer har hon lämnat sin salong i Lappland och bor i Stockholm, där hon bland annat har en timanställning på so­ciala centret.

Gratis syntest och glasögon

Varje år besöker den ideella fören­ingen Vision.nu sociala centret vid Horn­stull för att erbjuda personer i hemlöshet att göra syntest och prova ut glasögon. Idén föddes för tio år sedan när fyra opti­ker ville göra något bra av alla begagnade glasögon som ligger i byrålådor runt om i landet.

— Vi samlar in glasögon, rengör, mä­ter upp och sorterar dem. Sedan åker vi runt bland utsatta på exempelvis härbär­gen i Stockholm. Det värmer i hjärtat att kunna utnyttja vår kompetens till något bra, säger Katarina Linman, ordförande i Vision.nu.

Per är en av gästerna som får synunder- sökning och glasögon av optikerna. Han besöker även centret för att fika och få kläder när försörjningsstödet inte räcker till.

Optikerna samarbetar med bland an­nat Polaroid och har som huvudsponsor byggföretaget Dipart, som hjälper till både ekonomiskt och med arbetskraft.

— Det här är en viktig del av vår hu­mana företagsfilosofi. Det har gett oss uppskattning från kunder, stolthet, loja­la medarbetare och låg personalomsätt­ning, säger Diparts VD, Jens Hoffman.

Per är en av gästerna som får synun­dersökning och glasögon av optikerna. Han besöker även centret för att fika och få kläder när försörjningsstödet inte räcker till.

— Jag förstod inte riktigt hur dåligt jag faktiskt såg på långt håll, säger Per, som är glad över de nya glasögonen.

Källa optiker: Vision.nu samt tidningen Volontär i Nacka.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö  och Kerstin Tillenius

Artikeln finns publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4 - 2020

Under rådande omständigheter med covid-19 kan hjälpen se annorlunda ut.

Publicerat: 2020-09-30Skriv ut