Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Lisbeth blev fri från skuldfällan

Lisbeth Östling försummade tidigt sin ekonomi. Vid en skilsmässa såldes dessutom huset med förlust och en arbetsskada ledde till sjukskrivning, växande skulder och vräkning. Nu har hon genomgått skuldsanering och kan via Frälsningsarmén stötta andra med liknande problematik.

År 2018 var summan för privatper­soners skulder hos Kronofogde­myndigheten över 81 500 000 000 kronor, en siffra som har stigit de senaste åren. Antalet personer som befann sig i en skuldsaneringsprocess ökade med 56 procent mellan år 2010 och 2018, från nästan 17 000 till över 38 000 stycken.

En destruktiv livsstil gjorde ekonomin dålig från början

En av dessa var Lisbeth Östling i Borås. Hon fick under barndomen höra att hon var en oäkting och kände sig oönskad då hon utsattes för psykisk misshandel av sin mor. Det ledde till dålig självkänsla och en destruktiv livsstil med stort be­kräftelsebehov. Lisbeth var ute och festa­de mycket och fick på så vis uppmärk­samhet.

— Jag hade svårt att säga nej och det började gå dåligt för min ekonomi även om jag betalade hyra och el för att ha nå­gonstans att bo, berättar hon.

Hon träffade en kärleksfull man och fick två barn och tack vare äktenskapet blev hon av med sina skulder. Men för­hållandet sprack efter åtta år och när makarna sålde sitt hus slutade det med en förlustaffär på över 200 000 kronor. Lisbeth hade ingen möjlighet att beta­la dessa pengar och några år senare fick hon en arbetsskada som ledde till sjuk­skrivning.

— Jag hamnade i en djup depression och försökte ta livet av mig flera gånger, säger hon.

Sjönk allt längre ner i skam och skuld

Hon struntade i räkningarna och när hon var på väg att bli vräkt träffade hon en man som hon beskriver som en psykopat men hon flyttade ändå in hos honom eftersom hon var hemlös. I hans sällskap började Lisbeth använda droger och hon utsattes för hot, misshandel och våldtäkter. Hon tvingades även vara en så kallad målvakt för hans bilar. Resultatet blev en skuld på omkring 85 000 kronor i obetalda räkningar för parkeringsböter, skatt och trafikförsäkring. Lisbeth sjönk allt längre ner i skam och skuld och även denna relation varade i åtta år.

Gick igenom en skuldsanering

För omkring 15 år sedan kom hon till Frälsningsarméns kår (församling) i Bor­ås för att arbetsträna i kaféet där. Hon fick förtroende för människor på kåren och började berätta om sitt liv.

— De bad för mig och jag märkte att ju mer jag öppnade upp mig, desto friare blev jag, säger Lisbeth.

Sex år tillbaka hade hon ett skuldberg på nära en miljon kronor uppdelat på 63 borgenärer. Hon blev beviljad skuldsane­ring och i juli 2019 avslutade hon den fem år långa och tuffa processen då hon har levt på existensminimum. Stundvis har hon känt sig förtvivlad så att beta­la in de sista pengarna kändes nästan overkligt för henne, för att inte tala om när hon kollade upp hur det gick till att få en kortkredit.

— När jag fick svaret att jag hade blivit godkänd så var det nästan så att jag bör­jade gråta, utbrister Lisbeth.

Möter hjälpsökande genom arbetet på Frälsningsarmén i Borås

Hon har till och med kunnat spara ihop en buffert till pensionen. Idag är hon 58 år och bor i en trea i Borås. Lis­beth arbetar i kårens sociala verksamhet där hon möter hjälpsökande kvinnor. Många är i samma situation som hon varit i gällande ekonomin. Tack vare att hon själv väljer att berätta sin historia så är det flera som får modet att göra det­samma.

— Jag ser en lättnad hos människor som börjar prata och hur skam och skuld lyfts bort från dem. Ju mer du sopar un­der mattan, desto större blir högen och tillslut snubblar du, så någon gång måste du ta bort mattan, påpekar hon.

Har fått bra självkänsla och en gudstro

Lisbeth har nu en helt annan själv­känsla men också en gudstro och hon går Frälsningsarméns bibelskola på distans.

— Jag vill dela mitt vittnesbörd om hur god Gud är. Han har ju varit med hela vä­gen även om jag inte förstod det då. Jag har inte mycket pengar men har aldrig känt mig så rik och jag är fri från skul­der, sår och egoistiskt tänkande. Jag är så tacksam över det jag har och jag är trygg och har sinnesro, säger Lisbeth.

Text: Teresia Jansson
Foto: Frälsningsarmén

Denna artikel har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 2 - 2020

Hjälp någon som är utsatt

Swisha här

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Kaffe och smörgås
  • 80 kr - Sängkläder för en natt
  • 250 kr - En varm jacka
  • 400 kr - En matkasse
Publicerat: 2020-04-23Skriv ut