Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Han ser om vårt hus

Mikael Dhejne Pihl är fastighetsförvaltare med uppgift att vaka över Frälsningsarméns byggnader runt om i landet. Att optimera driften och förebygga skador är en viktig del i att verksamheter ska kunna bedrivas och pengar sparas. Via webben ligger han steget före problemen.

Mikael Dhejne Pihl arbetar bland annat med statusbedömning av fastighetstekniska försörjningssystem. Foto: Jonas Nimmersjö

Klockan 7.57 – Dagen börjar med kallt vatten

Morgonen är ännu mörk. Längs Nybrogatan kivas fåglarna om vinterbär i träden och på plan 6 inne på högkvarteret tappar Mikael Dhejne Pihl upp fräscht vatten i sin flaska. Han har en mörkgrå skjortkavaj, murarskjor­ta och väl ingångna skinntofflor.

— Jag börjar alltid dagen med att få igång kallvattnet, säger han medan vi går en trappa ner till Fastighetsavdelningen. Kollegorna börjar anlända en efter en.

Flaskan ställs på skrivbordet, datorn sätts igång. Bakom Mikael tronar rader med vinröda pärmar med olika fastig­hetsbeteckningar och företagsnamn. På avskärmningen framför honom finns prydligt uppsatta bilder på familjen, en segelbåt av modellen Hallberg Rassy HR94 och ett foto från ögruppen Kergu­elen mellan Australien och Godahopps­udden.

— Ja det är en dröm att resa dit med just den båten. Kargt, inte alls någon ba­dort – men så mäktigt och avlägset, säger Mikael som själv arbetat på sjön i många år, både på fartyg och oljeriggar.

8.14 – Pumparna har stannat

— Micke, pumparna på Observato­riegatan har stannat, ringer de och säger. Två gånger på en månad nu.

Kollegan Åsa funderar en stund ihop med Mikael hur saken ska lösas. Som tek­nisk fastighetsförvaltare och driftsansvarig är det Mikaels uppgift att sköta de byggna­der som ägs av Frälsningsarmén runt om i landet, både dem som rymmer egen verksamhet och dem som hyrs ut till andra. Ar­betet handlar till stor del om att förebygga.

— Ju bättre förvaltning, desto färre akuta tillstånd, skador och i slutändan sänkta kostnader för Frälsningsarmén, säger han och antecknar ett nummer.

Frälsningsarméns fastigheter är uppkopplade till en webba¬serad styr- och reglerportal anpassad till behoven. Här kan Mikael styra och övervaka värme, vatten och ventilation i de uppkopplade fastigheterna och på så sätt kontrollera driftstatus.

8.30 – Ligger steget före genom webbaserat driftsystem

På datorn syns nu en karta över Sverige med många av Frälsningsarméns fastigheter utmärkta. När Mikael kom hit för nio år sedan ville han få bättre överblick och kontroll över alla byggna­der. En ramhandling togs fram för styr­system i fastigheter.

— Samtidigt började arbetet med att få fastigheterna uppkopplade till en webba­serad styr- och reglerportal anpassad till Frälsningsarméns behov, förklarar han.

Han pekar på skärmen. Genom webb­sidan kan han styra och övervaka värme, vatten och ventilation i de uppkopplade fastigheterna och på så sätt kontrollera driftstatus. Händer det något oväntat i huset får han ett larm, varpå han själv via systemet löser problemet eller kontaktar ansvarig person på plats.

— Mitt jobb är till stor del händelse­styrt. Men på det här sättet ligger jag ste­get före. Jag kan även se förbrukningen värme, el och vatten på till exempel våra hotell. Minskad vattenförbrukning bety­der som regel sämre beläggning.

Efter många års erfarenhet av driftfrå­gor från bland annat Riksdagen och Sta­tens Fastighetsverk vet Mikael att Fräls­ningsarmén litar på hans omdöme. Det finns inga genvägar – det gäller att känna sin fastighet väl men också tillgodose hy­resgästernas speciella krav.

— Min ambition har varit att bygga upp något som man i framtiden inte bara kan strunta i. Jag vill lämna en bra sta­fettpinne efter mig, menar han.

8.47 – ”Någon fryser, andra har det för varmt….”

Kollegan Åsa behöver en nyckel och Mikael låser upp ett massivt metallskåp som rymmer fastigheternas nyckelsys­tem. Som ”nyckelpiga” på högkvarteret är Mikael den som kommer in överallt. Han är också den som kan få klagomål om inomhusklimatet. I ett hus med drygt 70 kollegor är det en grannlaga uppgift att tillgodose allas önskemål.

— Någon fryser, andra har det för varmt ... det gäller att hitta balansen och få folk att möblera rätt så att systemet fungerar som det är tänkt, säger Mikael och låser skåpet igen. Det rasslar svagt.

Mikael låser upp till högkvarterets nyckelsystem för kollegan Åsa.

9.08 - Avhandling av tidsplan och entreprenadformer

Projektmöte i konferensrummet på plan 5. Mikael och sektionschef Elisabeth Beckman möter teknikkonsulten Anders Nilsson, som projektleder en inglasning av en innergård på ett av Frälsningsar­méns hotell. Det tidigare 80-talstaket är av plast och behöver bytas ut. Mycket måste tas hänsyn till: buller och störning­ar på hotellet, begränsad framkomlighet och byggarbetarnas tillgång till byggna­den. Ett tak av stål och glas kräver dessut­om hög tolerans.

— Jag är lite orolig för att snön ska för­svåra inmätningsarbetet, funderar Mika­el. Och står hotellet ut med vädertäck­ning på taket under de här veckorna?

Anders nickar och antecknar. De av­handlar tidplan och entreprenadformer. Elisabeth vill se ett anbud under näst­kommande vecka.

10.30 – Den snabba tekniska utvecklingen

Mikael förbereder nästa möte men hinner visa högkvarterets under­central innan avfärd. Hissen leder allra längst ner till plan -1. Bakom en tung dörr mullrar det dovt och råder exem­plarisk ordning.

— Ja, vi har nyligen röjt här. Jag gillar inte när det är stökigt, säger han och berättar initierat om ”Ducen”, Dataun­dercentralen, till- och frånluft, elskåp, brandskydd, avloppssystem och radia­torsystem.

Inom kort ska han beställa ett nytt expansionskärl, eftersom det är för litet och gör att systemet blir för stumt.

— Det gäller att hålla sig à jour med prylarna, säger han med handen på ett rör. I fastighetsbranschen sker den tek­niska utvecklingen väldigt snabbt och tyvärr är det mycket som blir ”gammalt” redan efter fem - tio år.

11.30 – Möte med servicechefen Micke

 — Tjena Micke!

Vi har parkerat i Årsta vid ett företag som underhåller några av Frälsningsar­méns fastigheter. Servicechefen Micke Gidlund står i dörren med rutig skjorta, jeans och ring i örat. Handslaget är rejält. Sedan flera år möts han och Mikael och följer upp de olika objektens drifts-och underhållsplaner.

— Vi gör månadsrondering i era fastig­heter och säkerställer funktionen inom våra områden ventilation, styr, kyla, el och rör, säger Micke.

Mikael Dhejne Pihl nickar:

— Mickes killar ser vad som behöver åtgärdas i husen. Vår relation är så upp­arbetad, vi tar saker vartefter de kommer.

— Ja, rakt och enkelt ska det vara, säger Micke och skrattar när han berättar att yt­terligare fyra Micke finns på arbetsplatsen.

De talar en stund om arbetsmiljöfrå­gor, fakturor och förbättringar medan kaffet bubblar i bryggaren och några drifttekniker i arbetskläder anländer för att fika.

Möte med Micke, servicechef på ett företag som underhåller några av Frälsningsarméns fastigheter.

12.55 – Besiktning av sekelskiftshus i Strängnäs

Januaridis och flera plusgrader rå­der medan tåget har tagit oss till vackra Strängnäs. Mikael och hans kollegor Åsa och Magnus har rest för att besiktiga kå­rens gamla lokaler från 1847 och 1929. Skal, fönster, tak och fastighetstekniska försörjningssystem ska statusbedömas. Delar av huset är Q-märkt och eventuell renovering måste göras i samarbete med antikvarie. Andra delar har kåren själva förbättrat. På Hospitalsgatan finns förutom Frälsningsarmén ett bageri, Fonus och några privata hyresgäster.

— En sådan här process är viktig och omfattande. Utifrån vad vi ser idag gör vi en sammanfattande kalkyl på vad en renovering skulle kosta, berättar Mikael.

Kårledaren Daniel Viklund kliver ur sin bil vid tågstationen.

— Välkomna hörrni, säger han med ett stort leende. Hoppa in!

I Strängnäs för husbesiktning. Mikael har med sig kollegorna Magnus och Åsa, båda med lång erfarenhet av fastigheter och tas emot av Daniel Viklund som är kårledare för Frälsningsarméns kår i Strängnäs.

14.30 – Handyxade bjälkar och näver

— Jag skulle tagit overallen med!

Vi har bjudits varmkorv med hemlagat potatismos och nu har Mikael klättrat upp på vinden som han granskar med ficklampa. Han får krypa och huka bland isolering och damm. Ljuset från det halv­måneformade fönstret är sparsamt och det luktar gammalt trä.

— Titta här, handyxade bjälkar och nä­ver, säger han eftertänksamt och klappar på en balk. Innan takpappen kom an­vände man näver för att skydda takkon­struktionen. Det är inte ofta jag ser sånt här – och så bra det har fungerat! Inte en tillstymmelse till röta.

Fuktmätaren trycks mot en plats nära takluckan. Siffrorna är okej men Mikael upptäcker att luckan är trasig och skul­le kunna flyga upp vid stark vind. Väl nere från stegen borstar han av sig. Åsa, Magnus och Mikael mäter, noterar och diskuterar efterhand som Daniel visar runt överallt. I källaren har det funnits ett musteri och kårlokalerna hyste en gång bageri. Rummen är ganska otidsen­liga och numer också rätt trånga för en växande församling.

— Men vi älskar det här huset! säger Daniel entusiastiskt. Alla pratar om at­mosfären här och kåren ligger så bra till mitt i stan. Vill ni ha kaffe?

De mer än sekelgamla kårlokalerna i Strängnäs besiktigas. Inget undgår Mikaels blick när det mäts fukt och petas i takkonstruktioner. På vinden får han krypa, och imponeras av kvaliteten på handyxade bjälkar och näver från 1847.

16.05 – En varierad arbetsdag avslutas

När dagen går mot sitt slut påpe­kar Mikael hur varierat jobbet som fast­ighetsförvaltare är:

— Man kan inte nog värdera mina personliga möten och relationsbyggen. Det kommer hela Frälsningsarmén till del och är väldigt kul. Det här jobbet gör det värt att gå upp på morgonen.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln finns publicerad i Frälsningsarméns tidning Stidsropet nr 2 - 2020

Publicerat: 2020-05-06Skriv ut