Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Fortsätter stötta under pandemin

Isolering och ensamhet, oro för sjukdom och sviktande ekonomi. Coronapandemin slår mot de redan utsatta men Frälsningsarmén lämnar dem inte i sticket. Genom en rad omställningar och nya initiativ möts den växande nöden i vårt land.

Coronapandemin har lett till att fler söker sig till Frälsningsarméns kårer och verksamheter får att få matkassar och annan ekonomisk hjälp. Efter ett nödrop från Akalla kvinnocenter i våras kom medel in från givare så att man kunde stötta många fler. Foto: Carina Tyskbo

Frälsningsarmén möter människor i olika former av utsatthet och coronaviruset har gett upphov till än mer nöd för de redan drabbade. På fle­ra håll upplever man ett större behov av samtal och själsligt stöd. Ensamheten är utbredd och saknaden av fysisk gemen­skap med släkt och vänner är stor. Många är rädda för att de själva eller närstående ska bli sjuka. Samma sak angående var­sel, uppsägningar och konkurser. Ensam­stående mammor oroar sig för vem som ska ta hand om deras barn om de själva drabbas och inte orkar med.

”Kontakten och samtalen är så uppskattade!”

Flera av Frälsningsarméns kårer (för­samlingar) uppmanar människor att höra av sig om de behöver hjälp eller har behov av att prata med någon. Kårpersonal ser till att hålla kontakt med medlemmar, i synnerhet med dem i riskgrupper.

— Det är så uppskattat! Många känner oro men efter ett samtal så tackar de och säger att det betyder så mycket att inte bli bortglömd, säger Elisabeth Carlsén, före­ståndare för kårens sociala arbete i Luleå.

I april öppnade Frälsningsarmén en te­lefonlinje med samtalsstödjare som finns tillhands tisdag-lördag klockan 18-22.

— Om man lever i påtvingad ensamhet och dessutom matas av information om sjukdom och död så tror jag att tankar och oro är svårare att skjuta bort, säger Kjell Karlsten, sektionschef på Fräls­ningsarmén.

— En del människor har ett brett kon­taktnät men andra har inte det eller så känner man sig inte bekväm med att pra­ta om den typen av frågor med familj och vänner, fortsätter han.

”Vi upplever att asylsökande och in­vandrare ofta har en större rädsla”

Vissa grupper tycks bära på mer fruk­tan än andra.

— Vi märker att asylsökande och in­vandrare ofta har en större rädsla för vi­rus och sjukdomar och inte alltid samma tilltro till sjukvården, säger Bertil Divert, kårledare i Malmö.

Det upplever även personalen på EU-centret i Göteborg. Likaså de på Akal­la kvinnocenter i Stockholm där kvinnor i asylprocess deltar i aktiviteter och lär sig om det svenska samhället. På dessa ställ­en och andra är man därför flitig med att sprida information om coronaviruset, inte sällan i skrift på olika språk.

Fler söker ekonomisk hjälp

Under pandemins framfart har det va­rit fler som söker ekonomisk hjälp i form av matkassar exempelvis, bland annat på kåren i Malmö. Enligt Bertil Divert rör det sig om dem som är nya i vårt land och inte har en stadig fot på arbetsmarkna­den. Akalla kvinnocenter larmade i våras om att maten som delas ut till behövande inte räcker till då nöden har blivit större.

— Jag ser desperation i mammornas ansikten nu. Maten till de kvinnor som kommer till vår matutdelning räcker inte. Vi har en kö på 30 kvinnor i stort behov av mat till sina familjer, sade Jenny Alm, verksamhetschef.

Efter att detta uppmärksammats re­sulterade en lokal insamling i 40 000 kro­nor på en vecka. Tack vare det kunde de nya hjälpsökande, utöver de annars 50, få mat vid minst tre tillfällen.

Kåren i Malmö är en av Frälsningsarméns verksamheter som sedan pandemins utbredande erbjuder hemkörning av matkassar.

Hjälp för dem som lever i hemlöshet

Till sociala centret vid Hornstull i Stockholm kommer de som lever i hem­löshet för att äta, få en matkasse, duscha och samtala med någon av kuratorerna. Där har trycket ökat i takt med pandemins utbredande. Hjälpen till målgruppen har fortsatt även om olika försiktighetsåtgär­der har vidtagits, såsom begränsningen av antalet som får vistas i lokalen samti­digt. Kåren Templet i Stockholm tar emot människor i samma situation och har övergått från matservering till frukostpåse och matkasse vid entrén.

Frälsningsarméns härbärgen har ställt om så att gästerna får stanna 14 dagar i följd istället för enstaka nätter i taget. Detta för att minska omsättningen av gäster och risken för smittspridning.

Handling åt personer över 70 år

Många av Frälsningsarméns verksam­heter erbjuder, sedan pandemins utbre­dande, hemkörning av matkassar. Bland annat kårerna i Malmö och Borås.

— Häromdagen brast en kvinna ut i gråt när hon såg hur många kassar hon fick, säger Carmencita Bou Ezz, social medarbetare på kåren i Malmö.

I exempelvis Kalmar, Falun och Norr­köping kan riskgrupper även få praktiskt stöd med handling och annat. Södra Vät­terbygdens kår i Jönköping och Huskvarna samarbetar med kommu­nen, andra kyrkor och frivilligorganisa­tioner i omnejden för att stötta personer över 70 år. Dessa får hjälp med inköp av livsmedel, apoteksvaror och hämtning av paket. Kommunen tar emot förfrågning­ar och fördelar varorna mellan dem som ingår i nätverket.

— Våra socialarbetare säger att perso­ner de möter är väldigt glada över hjäl­pen och det trevliga bemötandet, säger Theres Frisk Svensson, kårledare.

På flera håll erbjuds de i riskgrupp hjälp med inköp och att få sina matkassar hemkörda. Här är två glada chaufförer i Södra Vätterbygden.

Extra uppmuntran

I Norrköping har barnen i kåren fått hem paket med choklad och pyssel med­an de som passerat 70 år har fått korsord, bibelläsningsplan och en blomma för att muntras upp. Halmstads och Södra Vät­terbygdens kår har under våren delat ut familjepåsar, separat eller tillsammans med matkassar. I dessa finns ritblock, pennor, sällskapsspel, pussel, leksaker, lego, serietidningar och godis. Den sist­nämnda kåren hade innan sommaren gett bort runt 30 påsar och fortsätter göra det allteftersom nya familjer dyker upp.

— Besökarna har blivit glatt överras­kade och tacksamma att få det där lilla extra till barnen, säger Jenny Carlsson, familjekonsulent vid kåren i Halmstad.

Gudstjänster online och möten utomhus

Över hela landet sänds gudstjänster online, liksom en del andakter, böne­samlingar och bibelstudier. Frälsnings­armén Ung har även en hemgrupp på nätet och annat skoj. Flertalet aktivite­ter har flyttats utomhus, till och med vissa gudstjänster, exempelvis i Sala och Norrköping. I bland annat Örnskölds­vik anordnas bönevandringar och även jogging-gudstjänster som ersatt bibelstu­dier och alphagrupper. I Strängnäs har Strängnäs musikkår haft äran att hålla i friluftsmöte på utomhusscenen i Ugg­lans park. Detta på uppdrag av kommu­nen med önskan om att de skulle sprida lite hopp i centrum.

— Vi sjöng en hel timme för tacksam­ma Strängnäsbor, vilken förmån!, säger Daniel Viklund, kårledare.

Kåren i Kristinehamn har infört drive in-gudstjänster vid sommarhemmet sedan mitten av april och innan sommaren hade det blivit sex stycken. Verandan används som scen och högtalare riktas mot bilarna som kör in och ställer sig framför scenen.

— Några modiga har vågat sig ut och suttit på stolar, med behörigt avstånd från varandra, säger Sara Törnå, kårledare.

De timslånga mötena innehåller guds­tjänst med sång och predikan och vid några tillfällen har det varit inslag för barnen ock­så. En del besökare tar med sig fikakorg så att de kan dricka ”kyrkkaffe” efter samling­en. Ett 20-tal personer brukar vara på plats och responsen har varit väldigt positiv.

— Stämningen har varit underbar! Fast man sitter i en bil kan man delta i guds­tjänsten aktivt. Jag blev så rörd på påsk­dagen när jag uttalat välsignelsen över alla deltagare och vid ”amen” får jag ett spon­tant bifall från flera tutande bilar, säger Sara Törnå.

Många aktiviteter flyttas ut för att minska smittspridningen. I Kristinehamn har flera drive in-gudstjänster anordnats.

Text: Teresia Jansson
Foto: Carina Tyskbo och Frälsningsarmén

Behöver du hjälp eller vill du stötta andra?

Om du behöver praktiskt stöd, ekonomiskt stöd eller någon att samtala med:

Vad du kan göra för att hjälpa en utsatt under pandemin:

  • Fundera över vem du har i din närhet bland familj, vänner, bekanta och grannar som tillhör en riskgrupp. Erbjud din hjälp med inköp, hundrastning, att skicka och hämta paket med mera.
  • Finns det någon som är isolerad och/eller rädd som du kan ringa upp och samtala med för att bryta ensamheten och bidra med uppmuntran och lugn?
  • Besök gärna din lokala kårs hemsida eller sociala medier, vars onlineverksamheter du kan bjuda in till.

Artikeln finns publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4 - 2020

Publicerat: 2020-09-22Skriv ut