Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Även nätporr täcks av nåd

"Ett stort problem med nätporr är hur det isolerar konsumenten och minskar hennes värde. Vi kan i gemenskapen bryta detta genom att vara ärliga och tro på att den nåd som Gud ger håller." Lovisa Landälv projektledare för "Starta om" som är Frälsningsarméns arbete mot nätpornografiberoende, har skrivit krönikan.

Lovisa Landälv, projektledare för "Starta om" som är Frälsningsarméns arbete mot nätpornografiberoende. Foto: Jonas Nimmersjö

I mälardalen finns ett boende vars syfte är att skapa en trygg plats för kvinnor som har upplevt ett personligt helvete. Det handlar om att ha blivit köpt och såld, behandlad som produkt, uppmätt och bedömd av andra för att utnyttjas sexuellt. På detta boende får kvinnorna påminnas om sitt sanna värde, de får tillbaka sin röst och får mandat över sina liv igen.

Varför finns det individer som vill köpa en annan människa?

Kremena Hultby har varit föreståndare för boendet i ett par år. Efter att ha sett kvinnor komma och gå började hennes tankar att vandra. Hur kan vi stoppa detta, innan avhumaniseringen har hänt? Hon ville adressera efterfrågan på sexuella tjänster. Varför finns det individer som vill köpa samtycke? Eller köpa en annan människa?

Så vi två tog ett steg tillbaka och började fundera på vilka röster som påverkar vår syn på sex. Det blev klart för oss att ett stort kugghjul är nätporren. Det finns självfallet andra, men nätporren har fått fritt spelrum under en lång tid. Nätporrens närvaro och konsumtion är tyvärr norm. Det förvånar mig inte eftersom att känna attraktion är grundläggande för människan. Nyfikenheten är given. Gud har skapat vår sexualitet och vill ge oss det bästa. Han blir inte obekväm med att prata om sex.

Samtal om porr efterfrågas

Idag är merparten av 'normal' nätporr inte bara naket sex. Det är mer maktutövning än samspel. Mer våld än glädje. Vi ville börja fundera på om detta påverkar oss, och vår förväntan på sex, uppmuntra till samtal om nätporr och utforska fler förhållningssätt än att det är helt oproblematiskt. För det efterfrågas just detta; ett samtal.

Det kan upplevas som ett beroende

I princip alla människor har sett porr någon gång, eller ser det sporadiskt. För många är det inte bara upphetsande utan väcker också frågor och känslor. Vissa individer uttrycker också att de känner sig fast i sin konsumtion. Man kan ha varit fast i åratal eller ha perioder av hög konsumtion men upplevelsen är att nätpor¬ren har viss kontroll. Nätporren kan ha blivit en ihålig trygghet som man vänder sig till i frustration, ensamhet eller stress. Det hjälper sällan långvarigt eftersom man tar två steg framåt och tre bakåt. Det kan upplevas som ett beroende. Detta berör människan, kyrkan inkluderad. Även om kyrkan historiskt sett inte har varit vass på att prata om sexualitet är det relevant för Gud.

Vi kan tro på Guds nåd

Det är på nätet porren finns så varför inte skapa hjälpen på samma plattform genom en hemsida med möjligheten till samtal. Det som är relevant för människan är relevant för Gud. Sex och porr inkluderat.

Det finns oändlig nåd och kärlek som flödar över från korset och på toppen av det finns gemenskap och stöd i den kristna familjen. Vi är Kristi kropp och kan hjälpa varandra till ett friare liv, genom att lyssna, gå bredvid och hoppas tillsammans. Ett stort problem med nätporr är hur det isolerar konsumenten och minskar hennes värde. Vi kan i gemenskapen bryta detta genom att vara ärliga och tro på att den nåd som Gud ger håller, och visa på de sanningar som nätporren är oförmögen att förmedla.

Lovisa Landälv är socialkonsulent för Frälsningsarmén i Sala samt projektledare för "Starta om" som är Frälsningsarméns arbete mot nätpornografiberoende.

Publicerat: 2018-10-02Skriv ut