Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Frälsningsarmén uppmärksammar dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. Detta datum år 1948 antog FNs medlemsländer deklarationen om de mänskliga rättigheterna. För att markera 70-årsjubileet har Frälsningsarmén publicerat ett häfte, Mänskliga rättigheter och Frälsningsarmén, som reflekterar över det förflutna och föreslår vägar för att säkra de mänskliga rättigheterna framåt.

Omslaget på häftet om mänskliga rättigheter och Frälsningsarmén. Kommendör Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige. Foto: Jonas Nimmersjö

Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria med lika värde. De gäller för alla människor, över hela världen.

”Kristna bör vara naturligt engagerade”

Kommendör Clive Adams, Frälsningarméns ledare i Sverige.– Med egen erfarenhet av vad det betyder att berövas sina mänskliga rättigheter från födseln i apartheidstidens Sydafrika, har jag alltid sett detta som ett stort och viktig tema, och något som kristna naturligt bör vara engagerade i om vi ska efterlikna Jesus och lyda Guds ord, säger Frälsningsarméns ledare i Sverige Clive Adams.

– Individens rätt att utöva sin tro är speciellt viktig för mig eftersom det var den rätt som inte togs bort under apartheid (även om det fanns begränsningar) och som hjälpte mig både under min uppväxt och senare för att bearbeta mina upplevelser, fortsätter Clive Adams.

Individens rätt att utöva sin tro är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna som Frälsningsarmén har uppmärksammat i sin skrift. Ingen ska kunna tvinga på sin religion eller världsåskådning på någon annan.

”En värld där varje person värderas, respekteras och skyddas”

General Brian Peddle, Frälsningsarméns internationella ledare.

– När vi betraktar aktuella händelser i vår värld; strömmarna av flyktingar och asylsökande, nya upptäckter av övergrepp och människohandel, behovet av kampanjer som #metoo och ett ökat vapenvåld, förstår vi att frågan om mänskliga rättigheter fortfarande är lika aktuell, säger general Brian Peddle, Frälsningsarméns internationella ledare i häftets förord.

– Detta 70-årsjubileum ger en möjlighet att pausa och reflektera över hur vi kan arbeta för en bättre värld där varje person värderas, respekteras och skyddas, säger Brian Peddle.

Skriften pekar på två vägar framåt

Den första intentionen måste vara att motverka den upplevda konflikten mellan sekulära och troende. Det är viktigt att se att mänskliga rättigheter inte är en ny gåva från västerländska sekulära, liberala, ateister till resten av världen. Deklarationen om mänskliga rättigheter byggdes på tusentals år av mänsklig erfarenhet och gudomlig uppenbarelse.

Människor med olika religioner och världsåskådningar – inklusive sekularisterna – i alla delar av världen behöver bygga en övergripande förståelse för de mänskliga rättigheterna. Ingen ska vara tvungen att acceptera den andras tro eller världsåskådning eller den starkaste gruppens definition av mänskliga rättigheter.

Den andra framgångsfaktorn för en tydligare människorättspolitik är att slå fast tron på människans värdighet. Om man inte accepterar människans lika värde finns det ingen möjlighet till vidare diskussion. Vi kan fortfarande hitta en gemensam grund och driva frågor av gemensamt intresse så länge vi håller med om att alla människor är lika mycket värda och att alla förtjänar värdighet.

Text: Eva Gustin

Läs häftet här på engelska

Publicerat: 2018-12-10Skriv ut