På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Så kan ensamhet och utanförskap bland äldre brytas

En hel del äldre i vårt land har svårt att få ekonomin att gå ihop, något som i sig leder till begränsningsar av olika slag och förutom sviktande fysisk hälsa lider många även av psykisk ohälsa och ensamhet. Frälsningsarmén värnar om dessa och erbjuder en rad aktiviteter till en låg kostnad, gemenskap och olika typer av stöd.

Många ber om ekonomisk hjälp

Fattigdomen bland pensionärer har ökat på senare år på grund av låg pension och många kommer till Frälsningsarmén för att be om ekonomisk hjälp, vilket de kan få tack vare att givmilda människor väljer att skänka pengar som används för ändamål som dessa.

– En hel del av landets pensionärer har en låg pension medan hyra, mat och andra kostnader ökar hela tiden. Därför går de till kyrkor och andra ställen för att få gratis mat eller kunna äta till en låg kostnad, säger Ywonne Eklund, metodstödjare för kårernas sociala arbete vid Frälsningsarmén.

Då kan Frälsningsarmén bidra med mat eller presentkort på mat, kläder, möbler med mera. Frälsningsarmén kan även betala en del räkningar åt den som behöver. Det erbjuds även ett antal gemenskapsaktiviteter, ofta till subventionerat pris, och stöttning på olika sätt.

Ensamhet och isolering

Många äldre är ensamma och isolerade då många av deras vänner gått bort och de inte har så många släktingar eller familjemedlemmar som avvarar så mycket tid åt dem.

– För många människor kan det kännas lite jobbigt att bli pensionär om man inte redan före pensionen hade ett bra socialt nätverk eller en intressant och givande fritid, säger Ywonne Eklund.

Därför kanske de varken vill eller kan ge sig ut själva så ibland kan personal från Frälsningsarmén ordna med hämtning och skjuts till gudstjänster eller aktiviteter om deltagaren har svårt att ta sig iväg hemifrån.

Sommarläger för äldre

På Elisabetgården i Stockholm ordnas det varje sommar läger för äldre i Rättvik med dagar som fylls med aktiviteter som tipspromenad, femkamp, utflykter, sångstunder och andakt. Det brukar även komma någon gäst som underhåller eller berättar om något intressant ämne.

– Det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat. För en del är det här den enda chansen att komma ut i naturen och njuta av god gemenskap och roliga upplevelser, säger Irene Hällberg, föreståndare på Elisabetgården.

Även Norrköpings och Södra vätterbygdens kår anordnar äldredagar sommartid med övernattning på Vårdsnäs stiftsgård utanför Linköping. Främst brukar det vara pensionärer från kårerna som deltar men tanken är även att hjälpsökande som man har kontakt med via Frälsningsarméns sociala verksamheter också ska hitta dit.

– De som deltagit tidigare har varit mycket nöjda och jag tror att det har betytt väldigt mycket för dem, säger Christina Bernhagen, föreståndare för det sociala arbetet i regionen.

Tillfredsställelsen i att vara volontär

En del pensionärer hjälper även till som volontärer hos Frälsningsarmén vid exempelvis språkträning för asylsökande, andra gör hembesök hos äldre med sämre fysik och vissa bidrar med samtalsstöd. På så vis får de känna tillfredsställelsen i att ha en uppgift och att fylla ett behov.

Ängslan, oro och ångest

Förutom bräcklig fysisk hälsa hos många äldre lider ungefär var tredje pensionär av återkommande känslor av ängslan, oro eller ångest. Studier har visat att äldre ibland känner sig negligerade i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.

Gemenskapen vid måltiderna viktig

En del tycker dessutom att det är tråkigt att äta ensamma och slarvar därför med måltider vilket i sig kan leda till sämre hälsa. Då är gemenskapen viktig, att fika eller äta lunch tillsammans med andra, på någon kår eller gemenskapscenter. Mötesplatser, aktiviteter och social samvaro har ofta stor betydelse för äldre personers välmående.

Även asylsökande är välkomna och kommer ibland till Frälsningsarméns olika träffar, något som kan ha en positiv inverkan när det gäller integration i samhället.

Stöd vårt arbete för äldre

Skriv ut