På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Integration - riv murar mellan människor

Många människor lever i utsatthet på olika sätt. Vi ser ensamma pensionärer som sällan lämnar sina hem, barn som inte har råd att delta i vardagen och nyinflyttade som aldrig kommer in i samhället. Hjälp oss att sätta punkt för utanförskapet i Sverige!

På ytan verkar Sverige vara ett omfamnande land, men vi ser dagligen en annan sanning. Medarbetare på Frälsningsarmén möter på kårerna och i sociala verksamheter många människor som lever i utsatthet på olika sätt. Ofta handlar det om ekonomiska problem men även om ensamhet och isolering bland såväl barn och unga, äldre och asylsökande. Vi ser ensamma pensionärer som sällan lämnar sina hem, barn som inte har råd att delta i vardagen och nyinflyttade som aldrig kommer in i samhället.

Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap

Därför vill vi fortsätta att anordna våra pensionärsträffar, våra sommarkollon, våra språkkurser för nyanlända och andra aktiviteter som synliggör de oskyldiga och ger dem en tro på medmänsklighet. Frälsningsarmén erbjuder en rad aktiviteter som många inte har råd att bekosta själva men som ger människor en meningsfull tillvaro och fritid. Dessa tillfällen skapar mötesplatser och gemenskap och underlättar dessutom integrationen i det svenska samhället för nyanlända.

För äldre

Träffarna som de äldre kan delta i kan innehålla föreläsningar, hantverk, fysiska aktiviteter eller att äta tillsammans och följa med på utflykter. Även rullstolsburna och de som använder rullator är har möjlighet att vara med och i det så kallade "Salomeprojektet" stöttas demenssjuka och deras anhöriga. De sommarläger som brukar anordnas för den äldre generationen är väldigt uppskattade. Om någon har svårt att ta sig iväg på en aktivitet kan han eller hon bli hämtad och skjutsad till gudstjänster eller aktiviteter och de som behöver kan få hembesök och hjälp med olika sysslor.

För barn och unga

För barn och unga, svenska medborgare så väl som nyanlända, finns det verksamheter på omkring 50 orter där de har möjlighet att exempelvis lära sig att spela instrument, sjunga i kör, pyssla och delta i scouting och tjejkvällar. De kan också följa med på de många utflykter, kollon och läger som anordnas under hela året. Frälsningsarmén driver även fritidsgårdar och öppna förskolor och personal fångar upp barn och unga med trassliga hemförhållanden, såsom de med föräldrar som lever i missbruk eller lider av sviktande hälsa. Dessa erbjuds stöd och samtal och hänvisas vid behov till familjecenter och utrednings- och behandlingshem i Frälsningsarméns regi.

För asylsökande

För asylsökande finns det även skräddarsydda alternativ i integrationssyfte. Några exempel är språkkurser/språkcaféer, pyssel och idrottande där deltagarna samtidigt får lära sig att konversera på svenska. I Akalla finns ett välbesökt kvinnocenter som erbjuder många aktiviteter som leder till att deltagarna både förbättrar språkkunskaperna och lär sig om hur vårt samhälle fungerar. På en del flyktingboenden anordnas det också värdefulla sysselsättningar för de som bor där.

Hjälp oss att sätta punkt för utanförskap

Skriv ut Dela