Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Ny mottagning för hjälpsökande öppnar i Stockholm

Krukmakarens Hus i Visby är sedan 20 år Frälsningsarméns omsorgs- och rehabiliteringsarbete på Gotland. Genom åren har ett unikt rehabiliteringsprogram arbetats fram, vilket nu ska implementeras på Observatoriegatan i Stockholm år 2020/21.

Foto: Teresia Jansson

Ann-Christine Karlsten är visionsbärare för Krukmakarens Hus, som startade 1998 i Visby. Hon berättar att rehabiliteringsprogrammet vänder sig till personer som varit i kontakt med sjukvården men gång på gång har fallit mellan maskorna i samhällets skyddsnät. Övriga rehabiliterande insatser har dessutom kanske framstått som otillräckliga eller resultatlösa.

- Programmet har fokus på djupgående rehabilitering för att komma till roten med hinder och negativa livsmönster. Man skrivs in i en dagverksamhet med 2-3 mötestillfällen i veckan under minst 6 månader. Detta för att få till stånd en grundläggande förändring hos personen, säger Ann-Christine Karlsten

Koordinera och samordna sociala insatser i Stockholm

På Krukmakarens hus i Stockholm finns Elin Hammarberg, koordinator och tillförordnad verksamhetschef. Hon berättar om det arbete som finns nu och vad som planeras framöver.

- Krukmakarens hus i Stockholm ska bestå av de delar som beskrivs av Ann-Christine utifrån en beprövad modell. I organisationen i Stockholm ligger också andra delar som har till uppgift att koordinera och samordna sociala insatser i Stockholm, säger hon.

Stockholm är stort och där finns Högkvartetet, många verksamheter och flera kårer/församlingar med olika funktioner. För gemene man är det inte så lätt att hålla reda på skillnader och kompetenser. Därför vill man på Krukmakarens hus arbeta med att knyta ihop Stockholm och samverka om vissa delar för att avlasta små enheter. På så sätt hoppas man bli mer flexibel i att stötta hjälpsökande hos Frälsningsarmén.

- Samverkansfunktionen ska främst finnas hos ett mobilt team som organisatoriskt ska ligga under Krukmakarens hus Stockholm. Det finns på plats sedan våren 2018, säger Elin Hammarberg.

Telefonmottagning öppnat för hjälpsökande

I det mobila teamet ingår Elin Hammarberg och en socialkonsulent. Elin har fokus på att knyta ihop behov och resurs som stöd för kåren. Socialkonsulenten tar samtal ute på kår, där KSA (Kårens Sociala Arbete) eller kårledare inte har möjlighet att göra det.

- Det kan till exempel handla om en komplex social situation där fördjupande samtal behövs, eller att vi behöver  följa med till Socialtjänsten, säger Elin.

För att underlätta för allmänheten och hjälpsökande att hitta rätt har det under en timme dagligen öppnats en telefonmottagning, "Stöd och Råd Stockholm".

Telefonmottagningen ska fungera som en stafettväxling mellan kårerna, som ju är de som aktivt och praktiskt möter människor i ett sammanhang och i en gemenskap.

Gör en bedömning av personens hela situation

Genom att söka kontakt med en kår direkt eller genom telefonmottagningen erbjuds den som inte är i akut situation först och främst ett samtal, där man gör en bedömning av hela bilden och förtydligar varför tillvaron inte går ihop. Man stämmer av om det finns akuta behov, såsom mat för dagen, kläder och bostad. Det kan handla om att det är i slutet av månaden och att man har för lite pengar kvar till mat.

- Då kan kårerna plocka ihop en akut matkasse som kan hämtas dagen därpå. I de fallen tar vi även hänsyn till familjestorleken, säger Elin Hammarberg och fortsätter:

- Behövs kläder kan man erbjuda en rekvisition till Myrorna. Rör behovet bostadslöshet tar vi kontakt med socialtjänsten.

Den hjälpsökande erbjuds flera samtal

 I det första mötet försöker teamet alltså göra en kartläggning av behov och situation och avgöra om det är kritisk utifrån mänskliga basbehov. Om situationen inte är helt ny utan ett symtom på en längre tids bekymmer, erbjuds fler samtal. På så sätt vill man tillsammans reda ut i vilken ordning personen kan ta itu med sin situation och, där det anses motiverat, vara en röst åt den som söker stöd.

- Vårt uppdrag är att vara i de utsattas tjänst, att höra de utsattas röster men också vara röst åt dem som inte förmår göra sin egen stämma hörd. Med Krukmakarens hus i Stockholm fortsätter vi den vision som Frälsningsarméns arbete har: att bemöta alla utan åtskillnad.

Text: Carina Tyskbo

Publicerat: 2018-11-15Skriv ut