Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vill du hjälpa till?

Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp för migration- och integration vill uppmuntra privatpersoner att ta emot ungdomar att få bo i deras hem för att ungdomarna i alla fall en tid ska få uppleva att de ingår i ett tryggt och lugnt sammanhang. Som privatperson kan man även hjälpa till som kontaktfamilj/person eller god man.

Hur man som privatperson kan engagera sig för att ge stöd åt personer som nyligen kommit till Sverige

  •  God man
  •  Kontaktperson/familj
  •  Som volontär i Frälsningsarmén eller andra kyrkor, föreningar eller organisationer.

Fadderhem

Du kan kontakta kommunen på din ort alternativt  Frälsningsarmén eller andra kyrkor, föreningar och organisationer för att få mer information om hur du kan hjälpa de ensamkommande ungdomarna.

Aktuell fakta

Organisationer som man kan vända sig för mer rådgivning (till exempel juridisk)

Många församlingar ger rådgivning i asylprocessen. Om ni behöver stöd i rådgivning kan ni vända er till nedanstående organisationer som har gratis rådgivning.

  • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar finns öppen för församlingar och organisationer. Här kan ni få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen.
  • Sociala Missionen erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl samt familjeåterförening i ärenden då familjer splittrats på grund av flykt.
  • Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration består av personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. Gruppen har dock inte möjlighet att engagera sig i enskilda lokala fall.

Tips på material att använda i detta arbete

Skriv ut