Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vårt arbete för flyktingar och andra immigranter

Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om, och lever i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut. Vi möter de asylsökande och de som fått uppehållstillstånd bland annat genom språkträning, assistans och samhällsinformation – att hitta rätt i det nya samhället, lek, bus samt aktiviteter för barnen och ungdomarna.

Vi har länge haft verksamhet för människor från andra länder och vi arbetar idag på många olika sätt för att stötta och hjälpa flyktingar och immigranter runt om i Sverige att komma in i samhällsgemenskapen.

Vi möter bland andra:

 • Asylsökande
 • Ensamkommande barn och ungdomar
 • Nyanlända
 • Gömda och papperslösa
 • EU-migranter
 • Tredjelandsmedborgare

Meningsfull sysselsättning under asylprocessen och redskap som underlättar integrationen

Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om. De lever också i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut, ska de få stanna i Sverige eller inte? Tyvärr får en hel del ett negativt beslut på sin ansökan och detta gör att det blir en ännu jobbigare situation, om man inte ser någon möjlighet att åka hem till sitt hemland igen.

Vårt mål är att ge stöd så att människor har en meningsfull sysselsättning under asylprocessen och den tid de befinner sig i Sverige. Vi vill också att våra stödinsatser ska leda till att de lättare ska kunna integreras i det svenska samhället. Naturligvis vill vi att människor ska känna sig delaktiga i Frälsningsarmén olika aktiviteter. På många platser har vi även speciella aktiviteter för personer som nyligen kommit till vårt land.

Vi möter de asylsökande och de som fått uppehållstillstånd bland annat genom:

 • Språkcafé och andra aktiviteter för språkträning
 • Samtalsstöd och rådgivning
 • Språkundervisning och samhällsinformation (att hitta rätt i det nya samhället)
 • Verksamhet för EU-migranter och tredjelandsmedborgare
 • Fadderverksamhet - Under 12 veckor bjuder faddern (person som är väletablerad i det svenska samhället) in faddervännen (nyanländ eller asylsökande) in till ett möte en gång i veckan, på stan eller hemma, med sin familj eller själv. Tanken är att dessa möten skall leda till vänskap, nätverk och kännedom om samhället vi lever i. 
 • Stödboende för ensamkommande barn och ungdomar
 • Aktiviteter 
 • FFA Global (Fotboll för alla) ett projekt som har som mål att, med fotboll som verktyg, ge ungdomarna stöd i skolgången, ge dem sociala nätverk och utrymme för att lära känna sig själva i personlig och andlig utveckling. Läs mer på http://www.ffaglobal.org/information-in-swedish/
 • AMOS - Frälsningsarméns insatser för personer som utsatts för människohandel

Här finns vi med hjälp 

Skriv ut