På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Vårt arbete för flyktingar och andra immigranter

Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om. och lever i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut. Vi möter de asylsökande och de som fått uppehållstillstånd bland annat genom språkträning, assistans och samhällsinformation – att hitta rätt i det nya samhället, lek, bus och aktiviteter för barnen och ungdomarna, samt ibland ekonomisk hjälp.

Vi har länge haft verksamhet för människor från andra länder och vi arbetar idag på många olika sätt för att stötta och hjälpa flyktingar och immigranter runt om i Sverige att komma in i samhällsgemenskapen.

Vi erbjuder hjälpinsatser för:

 • EU-migranter och tredjelandsmedborgare.
 • Personer som p.g.a. olika anledningar söker asyl i Sverige.
 • Personer som fått uppehållstillstånd, men som behöver ytterligare stöd för att integreras i vårt land.
 • Personer som fått avslag på sin asylansökan, men som ändå inte kan eller vill återvånda till sitt hemland. (VI HAR ETT EXEMPEL på STORY men känsligt??? Gråzon???)

Meningsfull sysselsättning under asylprocessen och redskap som underlättar integrationen

Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om. De lever också i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut, ska de få stanna i Sverige eller inte? På grund av det höga trycket på Migrationsverket så kommer det att ta lång tid för dem att få sitt beslut. Tyvärr får en hel del också ett negativt beslut på sin ansökan. Detta är en ännu jobbigare situation, om man inte ser någon möjlighet att åka hem till sitt hemland igen.

Utifrån deras behov kan vi medverka till att de får en meningsfull tid under asylprocessen, men även efteråt. Vi samarbetar bland annat med Migrationsverket, kommuner och olika boenden samt andra kyrkor och föreningar.

Vi möter de asylsökande och de som fått uppehållstillstånd bland annat genom:

 • Språkträning -nyckeln för att skapa förutsättning för integration.
 • Aktiviteter vid registreringen och på ankomstboenden. Assistans och samhällsinformation – att hitta rätt i det nya samhället. Till exempel vart de ska vända sig om de blir sjuka och behöver vård? Hur fyller de i papper kring asylansökan? Vem kan hjälpa till med att ta hand om barnen medan de besöker myndigheter? Vart vänder de sig för att få ekonomisk hjälp?
 • Våra egna boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem).
 • Lek och bus – ett nödvändigt avbrott i barnens tunga vardag. Stödinsatser och aktiviteter på asylboenden och boenden för ensamkommande flyktingbarn (eller att hämta dem så att de kan få komma utanför boendet en stund). Många av barnen på asylboenden lever i en mycket kaotisk, spänd och otrygg situation och längtar efter en möjlighet att ha lite roligt några timmar, att bara få vara barn.
 • Ekonomisk hjälp och utdelning av kläder, leksaker och förnödenheter till de som tvingats att lämna allt de äger bakom sig.
 • Mötesplatser på kåren, anstalt eller i annan lokal. – möjligheter att skapa en meningsfull tillvaro tillsammans med andra.
 • FFA Global (Fotboll för alla) ett projekt som har som mål att, med fotboll som verktyg, ge ungdomarna stöd i skolgången, ge dem sociala nätverk och utrymme för att lära känna sig själva i personlig och andlig utveckling. Läs mer på http://www.ffaglobal.org/information-in-swedish/
 • AMOS (Frälsningsarméns insatser för personer som utsatts för människohandel) (LÄNKA!)

Här finns vi med hjälp 

Skriv ut Dela