Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Svenska och samvaro i Akalla

På Frälsningsarméns center för invandrararbete i stockholmsförorten Akalla lär sig utlandsfödda kvinnor att läsa och tala svenska och får umgås. Om inte centret fanns skulle många av dem bli sittande hemma helt isolerade från det svenska samhället.

I dag är det lektion i tre klassrum, och i gruppen sitter åtta elever, varav två är klädda i heltäckande svarta kläder, som bara lämnar en springa öppen för ögonen. Dessa två avböjer bestämt att bli fotograferade.

Två andra kvinnor, Fatima och Farzaneh, ställer gärna upp inför kameran och berättar entusiastiskt hur de uppskattar att gå till centret, dels för att träna det svenska språket men även för att bygga ett socialt nätverk tillsammans med andra kvinnor.

Farzaneh vill bli barnskötare

Farzaneh som varit i Sverige i ett år berättar att hon kommer från Iran, där hon jobbade som sekreterare på ett oljebolag. Nu är hennes mål att skaffa sig kompetens som barnskötare och komma ut i arbetslivet så fort som möjligt.

- Jag gillar barn och har alltid haft en önskan att få arbeta bland dem, fortsätter Farzaneh.

Som troende muslim har hon inget problem med att centret drivs av ett evangeliskt trossamfund.

- Nej, säger Farzaneh, vi ber ju alla till Gud.

Kvinnor från 78 nationer

Major Ann-Christine Holten, som är centrets föreståndare berättar att sedan centret startade sin svenskundervisning för sexton år sedan har kvinnor från 78 nationer fått sin undervisning här.

- Den sociala samvaron med andra kvinnor är lika viktig som studierna, och kanske viktigare, säger Ann-Christine och berättar att om inte centret fanns skulle många kvinnor i Akalla bli sittande hemma helt isolerade från det svenska samhället.

Barnen vill att mammorna ska få undervisning

Rekrytering av elever sker oftast genom mun-till-munmetoden, säger Ann-Christine och berättar att det heller inte är ovanligt att barn som lärt sig svenska i skolan kommer och frågar om deras mammor som inte lärt sig språket i det nya landet kan få undervisning hos Frälsningsarmén.

Ett annat bärande argument för rekrytering är att bara kvinnor undervisas på centret, då den rådande kulturen i flera muslimska grupperingar är att kvinnor inte får delta i kurser tillsammans med män, eller ha manliga lärare.

Med ett sådant synsätt utestängs kvinnor från exempelvis den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), där man inte heller kan erbjuda barnpassning under lektionstid, något som Frälsningsarméns center, med sina egna anställda barnskötare, satsat på.

Språktest för att kunna placeras i rätt grupp

- Vi har mycket motiverade elever, fortsätter Ann-Christine och berättar att de som kommer till centret först får göra ett språktest för att kunna placeras i rätt grupp. Beträffande kvinnornas tidigare utbildning spänner det från ingen utbildning alls till utländsk doktorsexamen.

Ann-Christine inflikar att inlärningen brukar gå snabbare för den som är akademiker men hon understryker än en gång att även om det primära är att lära ut svenska språket är sammankomsterna på centret en livlina för kvinnorna som kommer dit.

Med språkundervisning och förvärvad insikt om de sociala koder som finns i Sverige kan tiden på Frälsningsarméns center innebära skillnaden mellan att komma in i det svenska samhället eller att stå utanför.

Frälsningsarméns center i Akalla

  • Var: I förorten Akalla, norr om Stockholm.
  • Har funnits sedan: 1995.
  • Verksamhetsledare: Major Ann-Christine Holten.
  • Mål med verksamheten: Bryta isoleringen bland kvinnor och barn och erbjuda en träffpunkt med stimulerande studier och hantverk för en bra integrerad framtid i Sverige.
  • Antal elever sedan 1995: över 7.000.
  • Ny verksamhet: Aktiviteter och undervisning för tonårsgrupper.

Text: Gunnar Nygren

Foto: Kiki Broms

Publicerat: 2014-03-31Skriv ut