Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Från A till Ö - Frälsningsarméns hjälp till äldre under Covid-19

Vårens corona-pandemi slog allra hårdast mot de äldre i vårt land. Många i 70-80-årsåldern har tvingats uthärda ensamhet, oro och svårigheter att få mat och hjälp med praktiska sysslor. Men Frälsningsarmén har kommit med stöd där vi har kunnat.

Många av de aktiviteter som Frälsningsarmén normalt erbjuder äldre har denna vår och försommar fått ställas på paus. Det gäller till exempel våra hembesök, öppna kaféer, körer, dagträffar, demensprojekt eller möjlighet för äldre att delta i volontärarbete. Men Frälsningsarmén mobiliserade tidigt för att kunna ge den hjälp som varit möjlig till våra äldre, såväl aktiva i våra verksamheter som andra. När krisen kom ställde vi om.

Vi har under våren levererat fler matlådor, matkassar, delat ut mat och fika samt hjälp till med mathandling till äldre. Vi har startat en telefonlinje för äldre och ensamma som behöver stödjande samtal och tröst. Gudstjänster och andakter som annars varit fysiska har vi ställt om och börjat sända på Internet och i sociala medier. För äldre i hemlöshet har några av våra härbärgen i samarbete med kommunerna erbjudit längre boendetid än vanligt.

Behovet efter hjälp och stöd är fortfarande stort, och tyvärr är krisen inte över. Hjälp oss fortsätta nå ut till isolerade äldre hela sommaren och långt in i hösten!

swishbild.jpg Swisha ”ÄLDRE” till 9004805.

Plusgiro 90 04 80-5

Detta gör Frälsningsarmen för äldre speciellt under corona-pandemin runt om i landet:

Alingsås

Ringer upp och pratar med äldre och publicerar andakter på Internet och Facebook.

Borås

Kåren har flyttat ut och har ”Öppen kyrka” utomhus för att underlätta och bjuda in de äldre till samlingarna.

Jönköping/Huskvarna

Södra Vätterbygdens kår i Jönköping och Huskvarna har gått samman med Jönköpings kommun, andra kyrkor och frivilligorganisationer i området för att stötta personer över 70 år. Dessa får hjälp med inköp av livsmedel, apoteksvaror och hämtning av paket. Kommunen tar emot samtalen och fördelar sedan uppgifterna mellan de som står till förfogande.

Kalmar

Kåren i Kalmar hjälper riskgrupper med inköp av livsmedel och läkemedel.

Kristinehamn

Frälsningsarmén i Kristinehamn anordnar drive-in gudstjänster på sitt Sommarhem i skärgården. Äldre får lyssna på bland annat hornmusik och predikningar och har själva fått vara med och komma med idéer på hur man kan utforma gudstjänster under restriktionerna.

Luleå

Kåren ringer upp och talar med de äldre medlemmarna.

Malmö

Frälsningsarmén handlar mat och kör hem till isolerade äldre.

Nässjö

Musikkåren spelar hornmusik utomhus för allmänheten och för kårens äldre medlemmar.

Sala

Kåren anordnar utomhusgudstjänster som bland annat äldre kan medverka på.

Stockholm

 • Söderkåren: Kårledare och anställda ringer upp kårens medlemmar och andra äldre som brukar delta annars. Sänder även gudstjänster och andakter på Internet. Därefter bjuds tittarna in till ”kyrkkaffe” på Internet.
 • Templet: Har delat ut omkring 70 matlådor varje vardag från mars till juni. Äldre får fika att ta med varje vardag. Kåren åker även hem till äldre med matlådor och publicerar andakter på Internet och Facebook
 • Frälsningsarméns sociala center i Hornstull: Utdelning av mat och matkassar till bland annat äldre.

Strängnäs

Kåren i Strängnäs har hållit friluftsmöten utomhus, på uppdrag av kommunen. Flera äldre har medverkat på distans och fått lyssna på tal och sång.

Tranås

Tranås musikkår har spelat hornmusik utanför ett äldreboende.

Trelleborg

Medlemmar och anställda i Trelleborg har sjungit för äldre utanför till exempel ett äldreboende, ett bostadsområde och hos enskilda medlemmar.

Umeå

Kåren ringer upp de äldre medlemmarna och samtalar.

Ystad

Kåren erbjuder soppa för avhämtning. Vid behov levereras maten till dörren.

Ett flertal kårer runt om i landet

Flera kårer runt om i landet sänder gudstjänster och andakter på Internet.

Jourhavande samtalsstödslinjen (rikstäckande)

Frälsningsarmén har startat en jourhavande samtalsstödslinje för ensamma och äldre som är i behov av att prata om oroskänslor och existentiella frågor.

*Somliga tjänster, erbjudanden eller aktiviteter för äldre har en paus under sommaren. Mer fakta finns hos respektive verksamhet.

Text: Carina Tyskbo

Fakta - Äldre i Sverige

 • Under 2019 var 1 976 857 personer 65 år och äldre i Sverige. Det innebär nästan 20 % av befolkningen.
 • Medellivslängden har ökat påtagligt, var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre, med kraftig variation mellan olika kommuner.
 • Antalet invånare över 80 år kommer att öka med över 50 procent fram till år 2030, varav 130 000 personer kommer att vara över 85 år gamla. 

Källa: SCB

Äldre och covid-19

 • Av Sveriges totalt 19 430 bekräftat smittade (28 april) med covid-19 var knappt 40 procent 70 år och äldre.
 • Av antalet avlidna var 90 procent 70 år och äldre, vilket motsvarade 1 877 personer.
 • Av dessa bodde 50 procent, 948 personer, i särskilt boende, medan 26 procent hade hemtjänst.
 • I gruppen 85 år och äldre var andelen avlidna med socialtjänstinsatser högre.

Källa: Socialstyrelsen

Äldre i ekonomisk utsatthet

År 2017 var andelen som befann sig i ekonomisk utsatthet högst i åldersgruppen 85 år och äldre, 30 procent . Andelen ekonomiskt utsatta var mer än dubbelt så hög för kvinnor som för män i denna åldersgrupp.

Äldre i psykisk ohälsa

 • 2018 hade 38 procent av kvinnorna och 25 procent av männen i åldrarna 65–84 år besvär av ängslan, oro eller ångest.  För kvinnor betyder det en ökning med fem procent på sex år.
 • Bland äldre personer finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och fysisk funktionsförmåga.

Källa: Folkhälsomyndigheten

"Våga tala om psykisk ohälsa!"

Informationsbroschyr till äldre eller närstående om äldres psykiska ohälsa (Folkhälsomyndigheten, juni 2019).

Publicerat: 2020-07-06Skriv ut