Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Här erbjuds män utsatta för människohandel trygghet

Frälsningsarméns stödboende Nylösegården i Göteborg, har länge varit hemvist för män och kvinnor som är hemlösa och/eller har missbruksproblem även om de som bor där måste vara drogfria. Nu finns det även en plats avsedd för män som fallit offer för människohandeln. ”Här erbjuds en lugn och trygg miljö för dem som är rädda och hotade”, säger Carola Gårdare, verksamhetschef.

Foto: Lena Wahlstedt

På Nylösegården i Göteborgstrakten finns det plats för 21 män och kvinnor som är hemlösa och/eller kämpat med missbruksproblematik. Frälsningsarmén har två boenden där kvinnor som lever under hot eller annan utsatthet kan söka skydd och nu öppnas den möjligheten även för män då Nylösegården erbjuder plats för de som hamnat i människohandel.

– Att den platsen erbjuds män beror på att kvinnor som utnyttjas i människohandel ofta tvingas till prostitution och dels så har vi för tillfället inte kompetens för att möta deras behov och det medför även risker att ha dem tillsammans med den målgrupp vi redan har här, säger Carola Gårdare.

Utnyttjas ofta som arbetskraft med dåliga villkor

Hon tror att män i den sitsen oftast utnyttjas som arbetskraft med dåliga villkor och till en början kommer en person i taget erbjudas plats på Nylösegården men om det finns utrymme så är det möjligt att det längre fram blir möjligt att ta emot fler män som utsatts för detta.

En så kallad reflektionstid för den utsatta

Carola Gårdare nämner att när ett offer för människohandeln identifierats och fått plats på ett boende så följer en så kallad reflektionstid på en månad då den utsatte får tid att tänka över sin situation och komma fram till hur han/hon vill gå vidare. Vissa vill få hjälp med att återvända till sina hemländer och en del vill starta en rättsprocess mot den/de som utsatt dem för det slaveri som människohandel innebär.

– Här kan de landa i sig själva, bo i en trygg och lugn miljö med eget rum, få tre mål mat om dagen och tillgång till personal som finns här dygnet runt. Vi kan även hjälpa dem i kontakten med myndigheter såsom Socialtjänsten, säger Carola Gårdare.

Tolkar och kulturkrockar

Hon påpekar att de som kommer dit förmodligen levt under tuffa förhållanden och därför är det viktigt att de får sina basala behov tillgodosedda. Även om Nylösegården har lång erfarenhet av män i utsatthet så blir detta något nytt. Det kommer behövas tolkar och därmed ställs det större krav på personalens kompetens.

– Det kan även hända att det blir kulturkrockar så vi måste tänka på vårt förhållningssätt och bemötande men det är något vi får lära oss efterhand, säger Carola Gårdare.

Det finns ofta en hotbild

Hon nämner att många säkert är jätterädda då det finns en hotbild mot dem från de som utnyttjat dem och det är en anledning till att en del inte vill bli identifierade eller göra polisanmälan. Carola Gårdare tycker att det känns både spännande och utmanande att ta sig an den nya målgruppen och gläds över att kunna ge dessa män stöd och trygghet.

En plattform att ta sig vidare ifrån

– Min förhoppning är att vi får vara med i deras process och göra skillnad. Tanken är inte att de ska stanna kvar här men förhoppningsvis blir tiden här en grund och plattform som de kan ta sig vidare ifrån, säger hon.

Kontakt med Polisen, Länsstyrelsen och Socialtjänsten

Nylösegården har kontakt med polisen som ibland är den som hänvisar utsatta män till boenden som detta. Kontakter med Länsstyrelsen finns också och man jobbar på att även hitta personer på Socialtjänsten som arbetar specifikt med målgruppen.

Så ser människohandeln ut i Sverige Vårt arbete mot människohandel 

Text: Teresia Jansson

Publicerat: 2017-08-08Skriv ut