Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Brist på avgiftningsplatser bidrar till fler hemlösa

Heroinmissbruket har ökat bland de hemlösa och hjälpsökande, såväl i Göteborg och Stockholm som i mindre städer. Det framkommer i Frälsningsarméns nya lägesrapport över hemlösheten i Sverige. Bristen på avgiftningsplatser är en bidragande orsak till att fler hamnar i hemlöshet.

Läget, vad Frälsningsarmén ser

På Frälsningsarméns sociala center och akutboenden för hemlösa i Stockholm och Göteborg upplever personalen att det är ett ökande antal hjälpsökande i de yngre åldrarna. I en del fall har de som sökt hjälpt varit yngre än den lägsta åldersgräns man har på akutboenden.

Fler utsatta kvinnor

Personalen möter också fler och fler kvinnor som söker hjälp, det är kvinnor som är väldigt utsatta, som har missbruksproblem och i många fall har de utsatts för brott. Det är också en grupp som inte är regelbundna i sina besök, vilket enligt personalen vittnar om att de själva inte styr sin tid. När de kommer tillbaka efter en tids frånvaro har de synliga tecken på att de har utsatts för våld. Ofta är de för rädda för att göra en anmälan. På Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull har man i dagsläget kontakt med 15 till 20 kvinnor som de vet far illa.

– De är väldigt skygga, så det är komplicerat, säger Per-Uno Åslund, metodstöd för sociala institutioner på Frälsningsarmén. Våra kuratorer kan göra en orosanmälan till socialen, men vill inte kvinnorna det så blir det svårt.

Heroinmissbruk har ökat

Bland de hemlösa och hjälpsökande har även användande av narkotiska preparat ökat. Främst är det heroinmissbruk, som personalen stöter på. Både i Göteborg och i Stockholm, men även i andra mindre städer. I Göteborg vittnar personal och kuratorer om hur det flödar av droger och hur droganvändandet ökat. De ser också en ökad andel av återfall till missbruk.

– Det är svårt att få in personer på avgiftningsvård idag, Det finns stor brist på resurser hos dem som bedriver avgiftningsvård och det finns inte plats för alla behövande. Konsekvensen blir att fler blir fast i missbruk och hemlöshet, menar Per-Uno.

Om fler fick möjlighet att ta tag i sitt missbruk skulle det bli lättare att lösa deras boendesituation och färre skulle drabbas av hemlöshet.

"Det flödar av droger i storstäderna, och även i småstäder idag"

– Det flödar av droger i storstäderna, och även i småstäder idag, menar Per-Uno. Det är billigt med heroin, det är lätt att få tag på. Och heroin är en snabbt beroendeframkallande drog. Även i Göteborg, där det historiskt varit vanligare med amfetamin har heroinmissbruket ökat. De kvinnor vi möter, som är i utsatt situation är även de ofta missbrukare.

På Frälsningsarméns Sociala Center vid Hornstull för man inte detaljerad statistik om besökares ålder och annat, om de inte samtidigt söker mer hjälp från till exempel kuratorer. Men verksamhetschef Bodil Nilsson uppskattar andelen besökare på centret med någon form av missbruksproblem till mellan 85 och 90 procent av besökarna. Det kan då vara alkohol eller någon annan drog. Genomsnittsbesökaren på centret är en man i 55-årsåldern med ett blandmissbruk och som ofta är hemlös.

– En väldigt viktig iakttagelse är att de som missbrukar intar idag större mängder missbruksmedel och är i avsevärt sämre skick än för några år sedan, säger Bodil Nilsson.

Fakta om hemlöshet*

 • 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet (ökning med 60% sedan 2011)
 • 64% av de hemlösa är män (en minskning)
 • Andelen kvinnor som lever i hemlöshet ökar. (900 fler än år 2011)
 • 33 000 lever i någon form av hemlöshet
 • Antal hemlösa som lever "på gatan" har ökat med 400 personer eller 130% sedan 2011
 • 2000 utlandsfödda (Då är inte papperslösa, ensamkommande flyktingungdomar, EU- och EES-medborgare med i rapporten)

*Källa: Socialstyrelsen Hemlöshet 2017

Detta erbjuder Frälsningsarmén de som lever i eller riskerar att hamna i hemlöshet

Arbetet för att hjälpa dem som redan är hemlösa och dem som riskerar att bli det, sker på Frälsningsarméns kårer och sociala center runt om i landet. På ungefär 50 orter i Sverige möter Frälsningsarmén människor som tillhör målgruppen hemlösa. De behövande får mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och erbjuds även rådgivning, samtal och gemenskap. För gruppen hemlösa erbjuder Frälsningsarmén akut- och stödboenden i flera städer i landet.

– Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer vi den som är hemlös och ger personen kärlek och praktisk hjälp framåt. Vårt uppdrag är alltid större än uppdraget från kommunen. Vi väljer alltid en högre ambitionsnivå, säger Per-Uno Åslund.

Ofta får kuratorer och andra hjälpa till med att tolka beslut från myndigheter och andra, och se till att de hjälpsökande, hemlösa, får del av besluten. De hemlösa saknar egen postlåda. Frälsningsarméns personal följer ofta med till socialtjänsten för att vara till stöd i samtalet med myndigheten. Man bistår också socialtjänsten i många fall med att göra utredningar.

Frälsningsarmén har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Alla fyra delarna måste ha balans i en människas liv.

– Att få en tallrik mat lindrar den värsta hungern, och på längre sikt bygger det upp kroppen. Att få sova i ett varmt och ombonat rum, och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Vi jobbar också långsiktigt för att skapa en varaktig förändring i människors liv. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden ger vi möjlighet till skapa förändring, och stabilitet för den enskilde personen, säger Per-Uno Åslund.

Så många hjälpte vi i Sverige 2018

 • 39 750 fick hjälp med presentkort, matkassar, kläder, rekvisitioner mm
 • 14 533 fick själavård, rådgivning eller stödsamtal
 • 118 162 antal vårddygn på våra akutboenden och olika stödboenden
 • 245 724 fick mat eller fika i våra verksamheter
 • 3 909 fick hembesök eller hjälp med sjukbesök
 • 9 856 fick hjälp på servicehus och sjukhus
 • 1 691 fick hjälp med dövtolkning och ledsagning
 • Totalt 433 625 hjälpinsatser

Sammanställning: Jonas Nimmersjö

Skriv ut