Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurön – ett behandlingshem mitt ute i Mälaren

Huvudsaklig diagnos för klienterna på Kurön är alkohol och drogberoende med åtföljande olika funktionshinder, och de är ofta hemlösa. ”Den största glädjen i arbetet är när vi får hälsningar sända från någon som det gått bra för i livet efter vistelsen på Kurön”, säger Per-Johan Fernström, verksamhetsansvarig.

Per-Johan Fernström är verksamhetsansvarig på Frälsningsarméns HVB-hem Kurön, belägen på en av Mälarens stora öar. Foto: Jonas Nimmersjö

Unik i sitt slag

Kurön är ett av landets stora behandlingshem enligt HVB (hem för vård och boende). Med Frälsningsarmén som huvudman och ägare har verksamheten bedrivits alltsedan 1912. Verksamheten är helt unik i sitt slag då den ligger på en av Mälarens stora öar helt utan allmän förbindelse.

Kurön vänder sig idag till en mycket blandad klient/patientgrupp med både kvinnor och män. Åldersgruppen är vuxna över 20 år. Problematiken är som regel mycket stor, ofta med samtidig hemlöshet. Huvudsaklig diagnos är alkohol och drogberoende med åtföljande olika funktionshinder.

Professionellt behandlingsarbete

Betalande uppdragsgivare är i huvudsak landets kommuner och dess socialtjänst. Syftet med verksamheten är att på ett allmännyttigt sätt utföra professionellt behandlingsarbete i enlighet med gällande lagstiftning, vetenskap, nationella riktlinjer och väl beprövad erfarenhet. Som helhet vilar verksamheten på en kristen värdegrund.

Myndigheternas krav

– Att få Kurön HVB att uppfylla alla de krav som olika myndigheter ställer på ett stort HVB hem är ofta en stor utmaning, säger Per-Johan Fernström, verksamhetschef på Kurön HVB-Frälsningsarmén.

– Det gäller till exempel kvalitet och ledningssystem, brandskydd, certifiering av utbildningar med mera. Detta samtidigt som vi måste se klienternas och personalgruppen behov av ett tydligt sammanhang.

Att hjälpa människor till ett liv i nykterhet och drogfrihet

– Den största glädjen i arbetet är när någon tidigare klient återkommer och berättar en positiv livshistoria, säger Per-Johan Fernström. Eller när vi får hälsningar sända från någon som det gått bra för i livet efter vistelsen på Kurön. Visionen för framtiden är att ytterligare förbättra våra behandlingsresultat! Att på kristen grund kunna hjälpa fler människor till ett liv i nykterhet och drogfrihet. Vidare att vi skall få ett större internationellt utbyte med våra kollegor på andra av Frälsningsarméns behandlingshem med inriktning mot missbruk.

Något som Per-Johan önskar är att fler från Frälsningsarmén kommer på besök på Kurön.

– Det är otroligt viktigt för våra klienter att vi börjar bygga nätverk från Kurön ut över hela Sverige, säger han.

Text: Jonas Nimmersjö, Karin Larsson

Vårt arbete mot hemlöshet Våra akut- och stödboenden och sociala center

Hjälp en hemlös - Swisha "hemlös" till 9004805 

Skriv ut