Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Från Kurön till Halvvägshuset en sluten vårdkedja

Frälsningsarméns har i över hundra år bedrivit missbruksvård på Kurön, en ö i Mälaren. Tillsammans med Halvvägshuset i Hjorthagen blir människor här hjälpta från ett beroende och ibland även hemlöshet, tillbaka till ett fungerande liv.

Film: Sofia Bergman, verksamhetschef och Karl-Erik, en av de boende på Halvvägshuset berättar. Filmat av Jonas Nimmersjö

Unik i sitt slag

Kurön är ett av landets stora behandlingshem enligt HVB (hem för vård och boende). Med Frälsningsarmén som huvudman och ägare har verksamheten bedrivits alltsedan 1912. Verksamheten är helt unik i sitt slag då den ligger på en av Mälarens stora öar helt utan allmän förbindelse.

Per-Johan Fernström

Kurön vänder sig idag till en mycket blandad klient/patientgrupp med både kvinnor och män. Åldersgruppen är vuxna över 20 år. Problematiken är som regel mycket stor, ofta med samtidig hemlöshet.

− Huvudsaklig diagnos för klienterna på Kurön är alkohol och drogberoende med åtföljande olika funktionshinder, och de är ofta hemlösa, säger Per-Johan Fernström, verksamhetsansvarig. 

Professionellt behandlingsarbete

Betalande uppdragsgivare är i huvudsak landets kommuner och dess socialtjänst. Syftet med verksamheten är att på ett allmännyttigt sätt utföra professionellt behandlingsarbete i enlighet med gällande lagstiftning, vetenskap, nationella riktlinjer och väl beprövad erfarenhet. Som helhet vilar verksamheten på en kristen värdegrund.

Myndigheternas krav

− Att få Kurön HVB att uppfylla alla de krav som olika myndigheter ställer på ett stort HVB-hem är ofta en stor utmaning, säger Per-Johan Fernström.

− Det gäller till exempel kvalitet och ledningssystem, brandskydd, certifiering av utbildningar med mera, säger Per-Johan. Detta samtidigt som vi måste se klienternas och personalgruppen behov av ett tydligt sammanhang.

Halvvägshuset – ett utslussningsboende

Halvvägshuset Hjorthagen Stockholm är ett drogfritt utslussningsboende med stöd som en person kan komma till efter behandling för missbruk på till exempel Kuröns behandlingshem.

Halvvägshuset består av 38 nyrenoverade lägenheter och ligger i Hjorthagen. Det är en del av Frälsningsarméns boendevårdkedja med fokus på långsiktighet i rehabiliteringen, där också Midsommarkransens akutboende och Kuröns behandlingshem ingår, berättar Sofia Bergman biträdande verksamhetschef Halvvägshuset, Hjorthagen.

”Personen ska få redskap och stöd att hitta stabilitet i drogfriheten och få verktyg att hantera sin problematik”

Sofia Bergman− Vi vänder oss främst till vuxna personer som genomgått en behandling för sitt missbruk och som behöver ett eget boende med stöd. Målgruppen kan också vara personer med psykisk ohälsa, våldsutsatta eller unga vuxna som lever i hemlöshet och har behov av stöd, säger Sofia Bergman.

− Vi arbetar enskilt med varje person och upprättar genomförandeplaner med mål och delmål. Fokus ligger på att bibehålla drogfrihet, komma ut i sysselsättning och skapa sociala nätverk och sammanhang för att återintegreras i samhället.

Halvvägshuset har ramavtal med Stockholms stad och andra kommuner i främst Mälardalen. Det är ett stödboende men inte ett HVB-hem.

− Målet med en placering på Halvvägshuset är att personen ska få redskap och stöd att hitta stabilitet i drogfriheten och få verktyg att hantera sin problematik, säger Sofia.

Att hjälpa människor till ett liv i nykterhet och drogfrihet

− Den största glädjen i arbetet är när någon tidigare klient återkommer och berättar en positiv livshistoria, menar Per-Johan Fernström.

− Eller när vi får hälsningar sända från någon som det gått bra för i livet efter vistelsen på Kurön. Visionen för framtiden är att ytterligare förbättra våra behandlingsresultat! Att på kristen grund kunna hjälpa fler människor till ett liv i nykterhet och drogfrihet. Vidare att vi skall få ett större internationellt utbyte med våra kollegor på andra av Frälsningsarméns behandlingshem med inriktning mot missbruk, avslutar Per-Johan.

Text, foto och film: Jonas Nimmersjö

Hjälp en person i hemlöshet

Swisha här

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Ger en matkasse med bröd, frukt och konserver
  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Ger en varm jacka

Om hemlöshet Vårt arbete mot hemlöshetVåra sociala center, akut- och stödboenden

Publicerat: 2021-10-04Skriv ut