Fler hemlösa söker hjälp hos oss

Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Fler hemlösa söker hjälp hos oss

Vi möter hemlösa och erbjuder dem mat, ekonomisk och praktisk hjälp och tak över huvudet på olika boenden. På senare tid har allt fler sökt sig till dessa ställen, delvis på grund av den ökade flyktingströmmen, men gruppen hjälpsökande har ändrats i flera andra avseenden också.

Foto: Jonas Nimmersjö

Värst kring våra tre största städer

Hemlösheten har inte ett ansikte eller en orsak. Vem som helst kan drabbas och anledningarna kan vara många. Det är dock vanligare att män är hemlösa och enligt Socialstyrelsens senaste statistik från 2017 fanns det då 59 000 hemlösa i Sverige. Detta i enlighet med rådande definition av vad hemlöshet innebär. Allra värst är det i regionerna kring våra tre största städer.

Orsakerna till hemlösheten

Några exempel på de människor som söker sig till Frälsningsarmén på grund av att de saknar någonstans att bo är personer som lever i missbruk. Tidigare gällde det främst alkohol men numera är ofta fler substanser inblandade. Dit kommer även de som genomgått skilsmässa eller separation, de som blivit utslängda av sina föräldrar, de som blivit av med sina jobb, sjukskrivna som blivit utförsäkrade, pensionärer som inte har råd att bo kvar i sina lägenheter, de som flytt sina hem på grund av hot och/eller misshandel och personer med psykisk ohälsa.

Antalet kvinnor, yngre och de med psykisk ohälsa ökar

Kvinnor som lever i missbruk och inte har någon egen bostad utan flyttar runt, ofta till olika män, är också en utsatt grupp som dessutom löper risk att hamna i människohandel. Vissa grupper av hemlösa som kommer till Frälsningsarmén har ökat på sistone, bland annat de med psykisk ohälsa men också yngre och kvinnor.

Med utrikes härkomst men svenska medborgare

– Vi kan även se att andelen med utrikes härkomst, men som blivit svenska medborgare, och som placeras av Socialtjänsten på våra akut- och stödboenden har blivit fler över tid, säger Leif Öberg, verksamhetsutvecklare och utredare för socialt arbete vid Frälsningsarmén.

Flyktingar, EU-migranter och asylsökande

– Flyktingvågen 2015 har också gjort att fler papperslösa kommer till oss, fortsätter han.

Dessa ingår inte i Socialstyrelsens statistik men medarbetare på Frälsningsarmén möter i sina tjänster dessa grupper. Bland dem finns EU-migranter, de som fått uppehållstillstånd men ännu inte har fått någon bostad, asylsökande som av olika anledningar inte kan eller vill bo kvar på boendet de blivit placerade på. Även personer från Östeuropa som inte tillhör EU har börjat komma till en del verksamheter.

"Det handlar om liv eller död"

Enligt Leif Öberg så innebär de boenden som Frälsningsarmén driver skillnaden mellan en kall natt på gatan och en varm säng att sova i och han har till och med hört en hemlös uttrycka att det handlar om liv eller död att få slippa de kalla vinternätterna. Och de som får tak över huvudet visar ofta sin tacksamhet.

– Ofta får vi positiv respons, både i det direkta mötet med en hemlös men vi har också exempel på de som kommit många år efteråt och berättat att det gått bra för dem, att de fått ordning på sina liv och kommit ut ur hemlösheten, säger Leif Öberg.

Varje individ ska få makt över sin egen livssituation

Han nämner att Frälsningsarmén både vill finnas till hands i akuta situationer men också vara ett led i att varje individ får makt över sin egen livssituation så att den på sikt själv kan försörja sig och skapa förutsättningar till eget boende. Han ser det också som en viktig uppgift för Frälsningsarmén att undersöka var det brister i välfärdssamhällets skyddsnät.

– Vi försöker hitta möjligheter till att vara ett komplement till samhället, säger han.

Insatser framöver

– Inom den närmsta framtiden kommer vi ha fokus på att möta behov som ofta leder till hemlöshet. Vi kommer ta initiativ på nationell, regional, lokal och individbaserad nivå, fortsätter han.

Exempelvis kommer det göras insatser för barn och unga som lever i riskzonen för att fara illa, för de som blivit utförsäkrade från försäkringskassan, arbetslösa, kvinnor med eller utan barn som blivit utsatta för hot och våld och/eller människohandel men också EU-migranter och flyktingar som är i behov av akut hjälp och stöd.

Text: Teresia Jansson

Vårt arbete mot hemlöshet Våra akut- och stödboenden och sociala center 

Sätt punkt för hemlösheten - Swisha "Punkt" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Ger en varm jacka
Skriv ut