Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

”Ett återfall kan vara starten på något nytt”

Ett återfall behöver inte betyda misslyckande. Det viktiga är hur det hanteras. På Frälsningsarméns utslussningsboende Halvvägshuset får personer i missbruk stöd hela vägen mot nykterhet.

Sofia Bergman, biträdande verksamhetschef på Halvvägshuset, Frälsningsarméns drogfria utslussningsboende i Stockholm.

Halvvägshuset i Hjorthagen är Frälsningsarméns drogfria utslussningsboende med egna lägenheter för vuxna i social utsatthet. Boendet riktar sig främst till den som genomgått behandling av drogmissbruk och som behöver fortsatt stöd för att skapa en fungerande vardag och fritid. Vägen mot tillfrisknande går via en tremånadersplan i taget och den egna motivationen till förändring är väldigt viktig.

Arbetar med personens hela tillvaro

Sofia Bergman är biträdande verksamhetschef och berättar hur Halvvägshuset alltid arbetar med helheten kring en persons livssituation.

— Vi vet att återfall är en del i tillfrisknande och att det viktiga är hur det hanteras. Det är inte ett misslyckande i sig utan kan vara starten på något nytt, säger hon.

Ofta har ett återfall planerats och processen startats tidigare än själva återfallet. Då är det viktigt att ha processer som fångar upp och stöttar personen. Personalen talar med den boende om skydds- och riskfaktorer och om hur man kan identifiera dessa.

Viktigt snabbt häva återfallet

Ett återfall i missbruk är väldigt individuellt och kan se olika ut. Dels beror det på vilken drog som intas - alkohol och narkotika sitter till exempel olika länge i kroppen. Dels beror det på hur länge missbruket pågått. En del droger kan finnas kvar i blodet utan att personen upplevs påverkad. På Halvvägshuset tar man drogtester både vid misstanke och slumpmässigt, som en positiv kontroll. Vid behov kan en läkarbedömning på beroendeakuten göras.

— Utifrån det bedömer vi om personen kan vara på boendet. Därför är det viktigt att snabbt häva ett återfall så att inte personen fastnar i nytt missbruk, säger Sofia.

Återfallsintervju görs efteråt

Efter ett återfall görs en återfallsintervju som fångar upp de olika aspekterna kring vad som hände och vad personen behöver. För en del kan sysselsättning vara en avgörande skyddsfaktor medan någon annan behöver ta antabus eller ingå i NA(Anonyma Narkomaner)/AA (Anonyma Alkoholister) alternativt en CR-grupp (Celebrate Recovery).

— Vi vill jobba förebyggande och tillsammans titta på mönster och beteenden. Hur kan personen hantera situationen annorlunda nästa gång? Alla är olika och behöver bemötas utifrån det, poängterar Sofia.

Vaksam på återfall vid livsförändringar

Risken för återfall kan vara stor efter en tids drogfrihet. I synnerhet vid förändringar och i övergångar, exempelvis mellan olika boenden.

— Därför är vi ”på tå” när någon flyttar in från andra platser för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Vi vet att det innebär större frihet att komma till Halvvägshuset från ett behandlingshem. Alla är inte redo att möta den friheten och klara eget ansvar, förklarar Sofia.

Drogfrihet är en färskvara

Återfall kan även komma efter flera års drogfrihet och på en annan drog än det som tidigare varit huvuddrogen. Men ju mer stabilitet som finns i andra delar av livssituationen, desto lägre risk.

— Drogfrihet är en färskvara. Därför behöver personen acceptera beroendet, ta emot stöd och ingå i nyktra sammanhang. Vi är raka och frågar var personen befinner sig, hur risken för återfall ser ut eller om det är stabilt med drogfriheten. Löpande stöd kan behövas hela livet, säger Sofia.

Vårdkedjan ger skydd under hela tillfrisknandet

Frälsningsarméns samarbetar i en vårdkedja och har en tät kontakt med kollegor i de andra verksamheterna för att överbrygga återfallen. En dialog förs också med socialtjänsten som ofta har haft en längre relation med personen och vet hur det fungerat tidigare.

Nätverk och anhöriga betyder mycket för en persons tillfrisknande, i synnerhet om relationerna är goda. Halvvägshuset uppmuntrar alltid till att ha kontakt med familj och vänner som är positiva till personen och som bygger upp. Den som vill får även bjuda in sina anhöriga till samtal tillsammans med kurator, för att jobba med relationer och reparera det som kan vara ett hinder.

— Ibland måste personen komma till en punkt där man kapitulerar innan det går att jobba motiverande. Ibland får personalen göra orosrapporter till socialtjänsten om det är hög risk och personen inte kan bryta själv, säger Sofia.

Ta ansvar för sitt liv och sina handlingar

Besvikelser, förväntan, rädsla, ilska och sorg kan prägla både den människa som är i missbruk och den som lever nära. Frustrationen över att personen väljer ett återfall kan vara stor. Men är det egentligen ett val?

— Ja, vi möter vuxna personer som aktivt väljer att ta ett återfall. Vi vet också att det är en problematik bakom som gör att suget kan bli för stort. I detta vill vi ge stöd att gå åt rätt håll. Men personen måste gå själv och ta ansvar för sitt liv och sina handlingar, avslutar Sofia Bergman.

Text: Carina Tyskbo

Hjälp en person i utsatthet

Swisha här

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Ger en matkasse med bröd, frukt och två konserver
  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Bidrag till samtalsstöd

Om hemlöshet Vårt arbete mot hemlöshetVåra sociala center, akut- och stödboenden

Publicerat: 2021-10-12Skriv ut