På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Allt fler föräldrar i hemlöshet

På Frälsningsarmén möter vi dagligen människor som lever i hemlöshet och alltfler söker sig till oss för att få hjälp. På våra härbärgen erbjuds de en varm säng att sova i, mat, rena kläder och någon att prata med. Vi stöttar även barnfamiljer som hotas av vräkning och hjälper till i förhandlingar med kommuner och hyresvärdar.

Foto: Jonas Nimmersjö

Hemlöshet är ett av Frälsningsarméns stora fokusområden i Sverige. En färsk rapport som släpptes av Socialstyrelsen i slutet av november visar att antalet personer med akuta boendelösningar ökar stort. Idag finns det omkring 33 000 personer som lever i någon av de fyra formerna av hemlöshet enligt Socialstyrelsens definition. Värst drabbade är storstäderna med omnejd. Sedan den förra mätningen år 2011 har antalet som sover utomhus eller i offentliga utrymmen blivit 400 fler. Det motsvarar en ökning med 130 procent.

24000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet

Kanske än mer alarmerande är det faktum att föräldrar med barn under 18 år är 900 fler, en ökning med 60 procent, sedan år 2011. Det innebär att minst 24 000 barn har föräldrar som befinner sig i hemlöshet, detta trots att Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Barn som inte får det riskerar att hamna efter i utvecklingen på flera plan. Vissa av de kortsiktiga boendelösningarna de tvingas in i är rentav olämpliga för barn, som att de exempelvis tvingas bo tillsammans med människor i missbruk.

Vi ser en stor ökning av hjälpsökande

Enligt rapporten finns det 2000 fler utlandsfödda i den nya statistiken, ändå är inte papperslösa, ensamkommande flyktingungdomar, EU- och EES-medborgare med i rapporten. Däremot har Frälsningsarméns medarbetare sett en stor ökning av hjälpsökande inom de kategorierna. På Frälsningsarmén erbjuder vi natthärbärgen,stödboenden och även  behandlingshem då en tredjedel av de hemlösa har missbruksproblematik. 

Hjälpen vi ger

En femtedel av de som saknar värdigt boende lider dessutom av psykisk ohälsa och alltfler av dessa kommer till Frälsningsarmén. Vi har också sociala center dit människor söker sig, bland dem många hemlösa, för att få mat, gemenskap och samtalsstöd. De får praktisk hjälp med att fylla i blanketter och i sin kontakt med myndigheter. 

De erbjuds även en dusch, tvätt av kläder eller de kan få nya. Socialstyrelsens rapport visar att medelåldern bland de personer som lever i hemlöshet har sjunkit och fler kvinnor har hamnat utanför bostadsmarknaden, som även vi har noterat bland våra hjälpsökande. 

Hemlöshet kan drabba vem som helst

I princip kan vem som helst hamna i hemlöshet, det kan handla om personer som genomgått skilsmässa, unga som blivit utslängda av sina föräldrar, de som blivit av med sina jobb, sjukskrivna somblivit  utförsäkrade, pensionärer som inte har råd att bo kvar i sina lägenheter eller de som flytt sina hem på grund av hot eller misshandel. 

De nya siffrorna är nedslående och vi tycker inte att människor ska behöva ha det så här i vårt land. Vi vill fortsätta att göra allt vi kan för att hjälpa den här målgruppen på olika sätt. Ett stort tack till dig som är med och stöttar vårt arbete i detta!

Text: Teresia Jansson

Publicerat: 2018-01-02 Skriv ut Dela