På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Vi växer i Örnsköldsvik

På senare tid har Frälsningsarméns kår i Örnsköldsvik haft fler mötesdeltagare än vanligt på söndagarna och nyligen välkomnades elva nya medlemmar. "Det känns fantastiskt spännande och jag tror att orsaken till detta är att vi jobbar mer utåtriktat och att folk känner sig hemma här", säger Anita Allandotter, kårledare.

Amanda Söderberg och Elin Sydhage arbetar med barnen i Örnsköldsviks kår/församling. Korset har gjorts av barnens händer.

Medlemsantalet har på kort tid fördubblats

För några år sedan var man ibland endast tio personer närvarande på söndagarnas gudstjänster hos Frälsningsarméns kår i Örnsköldsvik. Det fanns till och med planer på att lägga ner verksamheten. Idag brukar det vara 25-60 besökare och medlemsantalet har på kort tid stigit från 37 till 88.

Medelåldern har sjunkit

Tidigare utgjorde 60-åringarna den yngsta skaran medan man idag gästas av ett antal barnfamiljer och 30-åringar. Det har gjort att medelåldern sjunkit till omkring 50 år. Enligt Anita Allandotter är de allra flesta nykomlingarna svenskfödda så detta är ingen följd av den stora flyktingströmmen men någon med utländsk härkomst har man också välkomnat som medlem nyligen.

En målmedveten satsning

Den drastiska förändringen tror Anita Allandotter har att göra med målmedvetenhet och satsningar av olika slag. Hon påpekar att de är måna om att vara en öppen kyrka med caféet öppet tre dagar i veckan och de har börjat med alfagrupper som sedan kan leda vidare till bibelstudier. Dessutom har de satt igång med hemgrupper där man på ett naturligt sätt får chansen att lära känna varandra och även be tillsammans.

"Det vi gör ska vi göra bra"

– Vi har jobbat mycket på att bygga kåren. Det är viktigt att ha visioner och mål, och gudstjänster och bön är första prioritet. Och det vi gör ska vi göra bra, säger Anita Allandotter.
– Vi har också ett ansvar för att alla ska känna sig betydelsefulla, att de har en uppgift och att de trivs och känner sig hemma här och det tror jag att folk gör, fortsätter hon.

Fler barnfamiljer

Den tidigare barn- och ungdomsverksamheten har varit nedlagd en tid och nu har kåren satsat mer på barn- och familjeverksamheter, såsom söndagsskola, en orsak till att man numera attraherar fler barnfamiljer.

Sommarläger och förnyelsekonferens

I sommar kommer man även för första gången ha ett läger för kårens medlemmar i syfte att de ska lära känna varandra bättre. Dessutom har man för fjärde gången en så kallad förnyelsekonferens som vänder sig till allmänheten. Då kommer man ha inbjudna talare, seminarier, gudstjänster och tid för gemenskap.

Text: Teresia Jansson

Publicerat: 2017-02-28 Skriv ut Dela