Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vägen ut ur missbruk och psykisk ohälsa

Frälsningsarméns andra seminarium och panelsamtal under Almedalen 2019 fortsatte med samma tema. Hur undviker vi att människor ramlar mellan stolarna inom missbruksvården? Hur ser sambanden ut mellan psykisk ohälsa, hemlöshet och beroenden? Hur kan vi genom en helhetssyn på individen och en sammanhållen vårdkedja förbättra missbruksvården? Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder?

I tisdagens andra panelsamtal som modererades av Per-Uno Åslund, biträdande divisionschef sociala divisionen, Frälsningsarmén deltog;

  • Per-Johan Fernström verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns missbruksvård i Stockholm,
  • Jan Jönsson socialborgarråd Stockholm (L),
  • Mikael Hedström, före detta brukare som idag arbetar på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön. 

Per-Uno Åslund inledde med att berätta om den enkät som Frälsningsarmén gjort bland dem som arbetar med socialt utsatta. Först ut att prata var Jan Jönsson (L) som är socialborgarråd i Stockholm. 

Socialtjänsten och psykiatrin behöver jobba mer tillsammans

– Mitt intryck efter att ha träffat både frivilligorganisationer och våra professionella i socialförvaltningen ute i stadsdelarnas socialtjänst i den här frågan är att vi behöver jobba mer med samverkan, kommun och region, menar Jan Jönsson.

– Och när jag pratat med människor som befinner sig i hemlöshet och eller pågående drogmissbruk så uttrycker de sig såhär;

De är kritiska till att bemötandet de får av socialtjänsten kan variera så pass mycket beroende på vilken socialsekreterare man möter, om man får rätt hjälp eller inte och kritiken mot psykiatrin är att de tittar alldeles för snävt på att häva en psykos och sedan skickas man iväg igen trots att man har en multiproblematik som skulle behöva hanteras utifrån både socialtjänstperspektiv och psykiatrins perspektiv.

– Där behöver vi hitta former och lagstiftning som tillåter socialtjänsten och psykiatrin kan jobba mer ihop, menar Jan Jönsson. 

Alla har individuella behov

Mikael Hedström, tidigare brukare och numera anställd på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön, ser stora behov av att arbeta mer med individuella behov, istället för att behandla personerna som lika. Han menar att verktygslådan som de olika myndigheterna och institutionerna använder för att hjälpa människor med beroendeproblem behöver utökas med fler verktyg.

Hur man bryter hemlöshet och missbruk i Tjeckien

Per-Johan Fernström som är verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns missbruksvård i Stockholm berättar om de lärdomar som han tycker vi måste ta från andra länder.

– I Tjeckien så fattar man 18-månaders beslut för att bryta hemlöshet och missbruk, berättar han. Då börjar man från fältarbetet och ger den behövande en månad inom psykiatrin och avgiftning, mot i Sverige där vi pratar om tre till fem dagar. Det betyder att man är fullt frisk och kan gå vidare till en behandling på tre till fem månader på ett behandlingshem för att därefter få ett år i en utsluss, som ett halvvägshus eller lägenhet. 

Bostadsbristen – hur hanterar vi den?

Per-Johan säger att vi har alla kedjor i Sverige, men menar att det gäller att få ihop dem så de kan samverka. Det kräver lagstiftning och sanktioner. Han menar också att de ideella organisationerna spelar stor roll i detta. 

– Men i slutändan finns det en viktig pusselbit som jag ser idag, tillägger Per-Johan Fernström. Och det är bostadsbristen. Jag tror mycket på bostad först, men vi har en bostadsbrist, och hur ska vi hantera det? 

Frälsningsarméns nya vårdkedja

När någon är botad behövs det en lösning som ger en chans framåt, menar Per-Johan och berättar att Frälsningsarmén nu bygger 41 lägenheter i Hjorthagen, Stockholm som en del i det nya arbetet med ”Vårdkedjan” som Frälsningsarmén startat.

Jan Jönsson, berättar att han är mycket imponerad av Frälsningsarméns satsning och ser fram emot att följa hur arbetet går. Och Jan Jönsson hoppas att de ideella aktörerna är beredda på den framtid han till viss del oroas över. Han beskriver att vi nu är på väg mot en konjunktur med en mer avmattad ekonomi och att det främst är kommunerna som drabbas av de allt fler äldre och de stora skarorna av yngre. De där emellan, de som arbetar och betalar skatt är för få.

Även detta seminarium tog upp frågan om att falla mellan stolarna och panelen var överens om att något behöver göras. Vill du höra hela samtalet finns det som video på Frälsningsarméns Facebooksida.

Moderator Per-Uno Åslund biträdande divisionschef sociala divisionen, Frälsningsarmén tillsammans med paneldeltagarna Jan Jönsson socialborgarråd Stockholm, (L), Mikael Hedström, före detta brukare (arbetar idag på behandlingshemmet Kurön) samt Per-Johan Fernström verksamhetsansvarig för missbruksvården i Stockholm.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

 

Publicerat: 2019-07-02Skriv ut