Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Besök vårt tält i Almedalen

Frälsningsarmén reser återigen tält i Visby under Almedalsveckan. Som besökare kan du delta och lyssna på seminarier från måndag-onsdag om bland annat social utsatthet, missbruk, porrberoende, människohandel, med mera. Vi befinner oss på Hamnplan 230.

Frälsningsarméns tält i Almedalen. Foto: Kerstin Tillenius

Under politikerveckan i Almedalen 2019 finns Frälsningsarmén, tillsammans med tidningen Dagen och Pingströrelsen, med som arrangörer av (G) som i Gud i Krukmakaren Hus. Dessutom välkomnas besökarna i Frälsningsarméns eget tält på Hamnplan 230.

-Vi vill vara synliga nere på stan i Visby där det passerar många journalister och politiker. Där kommer vi att lyfta vad vi gör inom våra fokusområden hemlöshet, missbruksvård, människohandel, pornografi, kristna värderingar och utsatta barn, säger Eva Gustin, press- och informationsansvarig på Frälsningsarmén.

Frälsningsarméns program i tältet - Hamnplan, H230 

Måndag 1/7 2019 11:30 - 12:15

Vilka är dagens socialt utsatta?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58825

Vilka är mest utsatta i dagens samhälle? Vilka trender syns inom hemlöshet och missbruk? Hur kan vi motverka utsattheten? Vi presenterar en enkät som genomförts inom Frälsningsarméns sociala verksamheter hösten 2017 och våren 2019. Panelsamtal.

Medverkande:
 • Per-Uno Åslund, bitr divisionschef Sociala divisionen, Frälsningsarmén
 • Acko Ankarberg, rikdsdagsledamot, (KD)
 • Mikael Hedström, fd brukare

Läs om panelsamtalet - "Många socialt utsatta hamnar mellan stolarna"

Måndag 1/7 2019 14:00 - 14:45

Vägen ut ur missbruk och psykisk ohälsa

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58808

Hur undviker vi att människor ramlar mellan stolarna inom missbruksvården? Hur ser sambanden ut mellan psykisk ohälsa, hemlöshet och beroenden? Hur kan vi förbättra missbruksvården genom en helhetssyn på individen och en sammanhållen vårdkedja? Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder? Panelsamtal om vad som krävs för att förbättra missbruksvården i Sverige.

Medverkande:
 • Per-Uno Åslund, bitr divisionschef Sociala divisionen, Frälsningsarmén
 • Per-Johan Fernström, verksamhetsansvarig för missbruksvården i Stockholm, Frälsningsarmén
 • Jan Jönsson, Socialborgarråd Stockholm, Liberalerna

Läs om panelsamtalet - Vägen ut ur missbruk och psykisk ohälsa

Tisdag 2/7 2019 11:30 - 12:15

Vägen ut ur ett digitalt porrberoende

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58662

Nätpornografi har aldrig varit så lättillgängligt, anonymt och billigt. Det har heller aldrig varit så grafiskt våldsamt. Samtidigt blir allt fler porrberoende. Hur fungerar det och hur går vägen ut ur beroendet? Fler och fler uttrycker att de inte kan sluta se på pornografi - de beskriver det som ett beroende. Barn är särskilt utsatta för att bli negativt påverkade. Det finns också tydliga kopplingar till sexköp och människohandel. Frälsningsarméns arbete Starta Om arrangerar en paneldebatt med relevanta aktörer för diskutera pornografin som ett nytt digitalt beroende.

Medverkande:
 • Lovisa Landälv, socialkonsulent och ansvarig för Starta om, Frälsningsarmén
 • Torbjörn Freij, nationell ledare, Celebrate Recovery
 • Harry Skärlund, ledamot, projektmedarbetare, FATTA!, Porrfri barndom
 • Katarina Görts Öberg, psykolog, enhetschef, ANOVA, hjälplinjen Preventell
 • Nina Rung, kriminolog specialiserad mot sexualbrott

Tisdag 2/7 2019 14:00 - 14:45

Hur bekämpar vi människohandeln i Sverige?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57859

Människohandeln och arbetsexploatering ökar i Sverige. Hur kan vi bekämpa detta, stad för stad och bransch för bransch? Hur kan samhällets aktörer samverka för att stoppa efterfrågan och garantera de mänskliga rättigheterna för de brottsutsatta? Panelsamtal utifrån kampanjen "sanningen bakom låga priser". Vi vill prata om hur det ser ut i Sverige när det gäller de brottsutsattas i verklighet, både i officiella data och information från civilsamhället. Hur används vår nya lagstiftning mot "människoexploatering", vad har olika aktörer och riskbranscher för ansvar att upptäcka och motverka människohandel samt hur vi bäst ger utsatta rätt till skydd och stöd.

Medverkande:
 • Madeleine Sundell, moderator, nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén
 • Maria Strömkvist, Riksdagsledamot, (S) justitieutskottet
 • Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat, Brottsbyrån, Stockholm
 • Mikael Thörn, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Malin Bergman, kommunstyrelseordförande, (C) Krokoms kommun
 • Annika Svensson, områdespolis, Region Mitt, Uppsala

Tisdag  2/7 2019 16.00-17.00

Samtal kring larmrapport från Plattformen Civila Sverige mot Människohandel

Medverkande:
 • Madeleine Sundell, ordf, Plattformen mot Människohandel
 • Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat och styrelseledamot Plattformen mot Människohandel
 • Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot (C), vice ordförande i Centerkvinnorna.
 • Fanny Ljungholm, traffickingcentret Safe Havens, Frälsningsarmén Stockholm
 • Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor

Onsdag 3/7 2019 11:30 - 12:15

Vem bestämmer människovärdet?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58849

I FN-deklarationen fastställs att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det överensstämmer med den kristna synen att alla människor är skapade till Guds avbild med lika värde. Är alla lika mycket värda i Sverige i dag och vem bestämmer människovärdet?

Panelsamtal.

Medverkande:
 • Fanny Ljungholm, verksamhetschef för Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén Visby
 • Anna Ardin, utredare, diakon, Equmeniakyrkan
 • Jacob Evertsson, Teologisk rådgivare, Sveriges Kristna Råd (SKR)

Onsdag 3/7 2019 14:00 - 15:00

Det snackas inkludering och jämlikhet – men vem ska inkluderas in i vad?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59376

Arrangör: Dansutbildningen Språng, Frälsningsarmén

Vem tilldelas makten och vem tar sig rätten att tilldela den? Vem är avsändare och vem är deltagare? Vad krävs för att befintliga samhällsrum skall nyttjas mer jämlikt?

Språng vill upphäva utanförskapet för människor med funktionsvariation och uppnå full delaktighet - med det konstnärliga skapandet som verktyg. Målet är att utmana kulturvärldens uppfattning om vad som är konst, vem som kan bidra till konsten och kring vem som kan kalla sig konstutövare. Språng är bryggan mellan målgruppen och kulturvärlden. Kylskåpsradion är ett socialt mediaprojekt som vill hjälpa barn känna trygghet, hopp och framtidstro samt få en grundläggande förståelse för alla människors lika värde. I seminariet visas en musikvideo som är produkten av det community-dansprojekt som Dansutbildningen Språng och Kylskåpsradion arrangerat under våren 2019 med medel från Kulturrådet. I en efterföljande paneldebatt diskuteras kultur, delaktighet och inkludering utifrån ett människo- och barnrättsperspektiv. Deltar gör erfarna representanter från den ideella och offentliga sektorn.

Medverkande:
 • Gabriel Ekbeck, Projektledare Kylskåpsradion, Frälsningsarmén
 • Jenny Sandgren Wahlström, Verksamhets- och konstnärlig ledare, Dansutbildningen Språng

 

Publicerat: 2019-06-26Skriv ut